Avustralya Vize Evrakları Tercümesi

Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi  09:00 – 20:00 Saatleri Arasında
0312 419 20 99

Whatsapp

Whatsappdan hemen teklifinizi verebiliriz.
0543 463 69 33

E-Mail

Mail ile hemen teklifinizi alabilirsiniz.
infoyed@gmail.com

Avustralya vize evrakları yeminli tercüme yapılması gerekiyor, sisteme online olarak yüklenmesi gerekmektedir. Avustralya vizesi için Türkçe olan bütün evrakların ingilizce yeminli tercümesi yapıldıktan sonra vize başvurusu yapılmalıdır. Bu evraklar kişisel belgeler eğitim belgeleri ve kazanç belgelerinizdir.

Avustralya , dünyanın en büyük ülkeleri arasındadır. Ülkenin 1/3’inden fazlası çöl olmasına rağmen doğal kaynaklar açısından zengin ve çok verimli topraklara sahiptir. Her yıl BM tarafından “en yaşanılır 5 ülkeden biri” olarak seçilen kıta; 20 milyonu aşkın sıcakkanlı halkı, doğal güzellikleri, trafik problemlerinin yaşanmaması, bahçeli ve müstakil konutları, düşük suç oranına sahip olması, tropikal iklimi sayesinde her tür spor ve eğlence olanağının sunulması kısaca yüksek yaşam standartlarına sahip olmasıyla dünyanın birçok ülkesinden insanların ilgi odağı olmuştur.

Avustralya’ya gidebilmek için vize almak gereklidir. Avustralya vizesi için gereken belgeler turist vizesi, öğrenci vizesi ve çalışma vizesi türlerine göre farklılık gösterdiği gibi kişinin çalışan, emekli, kamu personeli, öğrenci olma durumuna göre de değişiklik göstermektedir.

Avustralya Turistik Vize Evrakları Tercümesi

Avustralya turist vizesi için gereken evraklar şunlardır: basılı form temin edilerek ya da online form olarak ImmiAccount hesabına giriş yapılarak doldurulan başvuru formu, istenilen vize süresinden altı ay daha uzun süre geçerli bir pasaport (varsa eski pasaport vize ve giriş-çıkış sayfalarının noter onaylı suretleri); aile, akraba veya arkadaş ziyareti için Avustralya konsolosluğuna hitaben yazılmış ve imzalanmış davet yazısı, davet edene ait oturum ve ikamet izni, seyahat amacını açıklayıcı dilekçe; son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, biyometrik özellikte, üzerinde dijital değişiklik yapılmamış, yüzü önden gösteren, hiçbir örtüyle kapatmayan, kişinin tanınmasını engelleyecek unsur içermeyen biçimde çekilmiş 2 adet fotoğraf; yeni kimlik veya nüfüs cüzdanı onaylı fotokopisi ve tercümesi, vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu, noter onaylı ve tercümesi yapılmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden temin edilebilir.) E-Devlet sisteminden alınmış veya ilgili kurumdan temin edilen arşivli adli sicil kaydı, uluslararası geçerli ve Avustralya için minimum sigorta miktarını sağlayan bir sağlık sigortası poliçesi, son 3 aya ait hesap hareketlerini ve seyahatinizi karşılayacak bakiye bilgilerini barındıran banka yetkili personeli tarafından imza-kaşe yapılmış noter onaylı tercümesi yapılmış banka hesap döküm cetveli, bir otel rezervasyonu yapıldıysa bu rezervasyona ait bilgileri içeren doküman, varsa ödeme evrakları; mali durumu gösteren tapu fotokopileri, kira gelirleri, son 3 aya ait maaş bordroları gibi tüm gelirlerin resmi ve onaylı belgeleri.  Avustralya genel vize başvuru evrakları tercümesinde,  Avustralya yeminli genel vize başvuru evrakları tercümesinde, Avustralya turistik vize evrakları tercümesinde ve Avustralya yeminli turistik vize evrakları tercümesinde Ankara Kızılay tercüme bürolarından olan İnfoyed tercüme olarak hizmetlerimizle yanınızdayız.

Kişisel Duruma Göre Avustralya’ya Gitmek için Gerekli Diğer Belgeler

Çalışan Başvurusu (Özel Sektör-Kamu Sektörü): İş yerinden kişinin görevini, izin süresini ve Avustralya’dan geri dönüşte aynı iş yerinde çalışacağını taahhüt eden, açıklayan işveren yazısı; şirketin yeni tarihli faaliyet belgesi, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi sureti (yeni tarihli) ve vergi levhası fotokopisi; Avustralya’daki programa ait davetiye veya kongre-konferansın davet mektubu, SGK hizmet kayıt ve dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu.

Emekli Başvurusu (Kamu-Özel Sektör)
Genel belgelere ilave olarak: emekli kimlik kartı, son 3 aya ait maaş bordrosu, son 3 aya ait hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümleri; tapu, kira geliri, araç ruhsatı vb. evrak suretleri. Reşit Olmayan Çocuklar Başvurusu (18 yaş altı)
Genel belgelere ilave olarak: 18 yaşından küçükler için anne ve babasından alınmış noter onaylı muafakatname tercümesi olmalıdır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Evrakları Tercümesi

Öğrenci vizesi için gerekli belgeler temelde hangi eğitim amacı ile Avustralya’ya gidileceğine göre değişiklik göstermektedir. T.C. vatandaşları için Avustralya’da üniversite eğitimi ve uzun süreli dil eğitimi almak için gerekli evrak listesi şu şekildedir: öğrenci belgesi onaylı sureti ve tercümesi, Türkiye’de son mezun olunan eğitim kurumundan alınan diploma onaylı örneği, tercümesi, geçici mezuniyet belgesi, transkript, eğitim alınacak kurumdan eğitim hakkındaki bilgileri içeren bir davet mektubu (Invitation Letter), bu belge bulunmuyorsa yurt dışındaki eğitim kurumundan alınan (kısa süreli dil okulları dışında) CoE (Certificate of Enrollment) belgesi, dil eğitimi (ELICOS) programı için kredi çekme veya yeterli hesap bakiyesi bulundurma şartı, sponsorlu başvurularda ise sponsora ait yeterli mali seviyede yıllık gelir veya maaş bordrosu ve oturum evrakları ibraz edilmelidir. Türkiye’de tamamlanan ya da devam edilen İngilizce kurslarına ait sertifika vb. belgelerin noter onaylı İngilizce sureti, Avustralya’da lisans, yüksek lisans eğitimleri için vize başvurusunda IELTS sınavından en az 5.5 almak gerekmektedir. IELTS 5.0 dil puanı var ise 10 hafta dil programı (ELICOS) ile IELTS 4.5 puanı varsa 20 haftalık dil programı (ELICOS) ile vizeye başvuru yapılabilir. IELTS eşdeğer kabul edilen TOEFL, CEA VE PTEA sınavlarından da yeterli sonuçları almak gerekmektedir. Avustralya öğrenci vizesi evrakları tercümesi ve Avustralya yeminli öğrenci vizesi evrakları tercümesi  için Ankara Kızılay tercüme bürosu olan İnfoyed tercüme olarak hizmetlerimizle yardımınıza hazırız.

Avustralya Çalışma Vizesi Evrakları Tercüme

Avustralya çalışma vizesi için istenen belgeler şu şekildedir: pasaport, kimlik sayfası sureti ve eğer daha önce başka ülkeler ziyaret edilmişse vize sayfaları ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri, kişinin Avustralya’da çalışmayı planladığı şirketten aldığı davetiye, çalışma izni başvuruları için ön yazı, pasaport fotoğraf kriterlerine uygun 1 adet fotoğraf, sağlık raporu, tapu, araç ruhsatı, son 3 aya ait hesap döküm cetvelleri. Avustralya çalışma vizesi evrakları tercümesi ve Avustralya yeminli çalışma vizesi evrakları tercümesi  için Ankara Kızılay tercüme bürosu olan İnfoyed tercüme olarak hizmetlerimizle yardımınıza hazırız.

Avustralya Aile Birleşimi Vizesi Evrakları Tercümesi

Evlilik, daha önce evli olan kişiler, nişanlı veya birlikte yaşayan partnerler için aile birleşimi Avustralya aile birleşimi vizesi kapsamında talep edilen belgeler şunlardır: genel evraklara ek olarak; evlilik cüzdanı/belgesi sureti onaylı fotokopisi, 18 yaş altı çocuklar için anne-baba imzası taşıyan orijinal muvafakatname belgesi, Avustralya vatandaşı eşin doğum belgesi, varsa önceki evliliklere dair boşanma kararı ve tercümesi, Avustralya’daki eşe ait oturma izni, pasaport ve kimlik onaylı suretleri, yeterli dil seviyesini kanıtlayan diploma veya sertifika onaylı sureti, eşlere ait doğum sertifikası onaylı suretleri, Avustralya evlendirme dairesince tahsis edilmiş evlenme ehliyet belgesi / evlilik kaydı belgesi onaylı sureti, partner kişilerin birlikte yaşadığını ispat eden belgeler. Avustralya eş vizesi için gerekli belgelerin İngilizce ve noter onaylı olması gerekmektedir. Avustralya noter onaylı aile birleşimi vize evrakları tercümesi, Avustralya yeminli aile birleşimi vize evrakları tercümesi ve Avustralya aile birleşimi vize evrakları tercümesi  için Ankara Kızılay tercüme bürosu olan İnfoyed tercüme olarak hizmetlerimizle yardımınıza hazırız.

Avustralya Göçmen Vizesi Evrakları Tercümesi

Nitelikli göçmen ve sponsorlu davet vizeleri için genel evraklara ek olarak şu belgeler gereklidir: İngilizce düzeyini kanıtlayan belge İELTS 5 ve üzeri puan ya da eşdeğeri bir puan, denkliği kabul edilen yükseköğretim alanlarında lisans veya üstü derecede mezuniyeti kanıtlayan diploma, mezuniyet belgesi; son 24 ay içinde 12 ay, başvurulan iş türünde çalışıldığını ispat eden belge; sertifika veya belge gerektiren bir mesleğe başvuruluyorsa ilgili sertifika- belge, Skill Select sistemi üzerinden doldurulmuş Expression Of Interest Formu, Avustralya resmi kurumlarından Skill Select kabul edildiğine dair davet yazısı, işveren sponsorlu başvuru için davet mektubu. Avustralya göçmen vizesi evrakları tercümesi ve Avustralya yeminli göçmen vizesi evrakları tercümesi  için Ankara Kızılay tercüme bürosu olan İnfoyed tercüme olarak hizmetlerimizle yardımınıza hazırız.

Avustralya Ticari Vize Evrakları Tercümesi

Genel başvuru evraklarına ek olarak: İngilizce, imza ve kaşe bulunan ayrıca davet eden ve edilenlere ait şahsi bilgiler ve iletişim bilgileri, seyahat amacı, süresi ve sponsorları belirten davet mektubu; davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopileri; kongre veya fuara katılım halinde; Kongre/ Fuar kaydı, Fuar Giriş Bileti, Fuar Giriş Kartı; organizasyon bilgilerini içeren dokümanlar, Avustralya ticari vize ücreti ödemesi. Avustralya ticari vize evrakları tercümesi ve Avustralya yeminli ticari vize evrakları tercümesi  için Ankara Kızılay tercüme bürosu olan İnfoyed tercüme olarak hizmetlerimizle yardımınıza hazırız.

Bazı konsolosluklar vize evraklarının yeminli tercümesini isterken bazılarıysa yeminli tercümenin yanında noter onayı ve apostil kaşesi de istemektedir. Buna karşın bazı konsolosluklar ise orijinal Türkçe evrakı kabul etmektedir. Bu durumlar ülkesine ve vize türünü göre değişiklik göstermektedir. Avustralya, turist ve öğrenci vizelerinde bütün vize evraklarının İngilizce yeminli tercümesini istemektedir.

            Avustralya vize evrakları tercümesi yaptırmak için yeminli tercümanlık bürolarından tercüme hizmeti almak gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından çevrilen vize evrakları, yine tercüman tarafından imzalanır ve onaylanır. Böylece Avustralya yeminli vize evrakları tercümesi hazırlanmış olur. Avustralya vize evrakları tercümesindeki başarımıza güvenerek her türlü evrak ve belgenizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz. Dikkat ve özen gerektiren bütün bu işler için Ankara yeminli çeviri ofislerinden biri olan İnfoyed Tercüme olarak hizmetinize hazırız.

            Avustralya vize evrakları tercüme fiyatları; sayfa ve karakter sayısına, tercümenin aciliyetine ve teslimat seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Fiyat almak isterseniz sunulan iletişim seçeneklerinden biriyle yeminli Ankara Kızılay tercüme bürolarından olan İnfoyed Tercümeye ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

 Ankara yeminli çeviri ofislerinden olan İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dillerle alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dillerin kültürünü takip eden, araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli bir çeviri hizmeti vermektedir. Ofisimize gelerek ya da belgenizi whatsapptan veya mail olarak göndererek online tercüme hizmeti de almanız mümkündür.

Vize Evrakları Tercümesi Listesi

ANKARA YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

  • Meşrutiyet Caddesi 15 / 28 Kızılay Çankaya Ankara
  • 03124192099
  • infoyed@gmail.com
  • Pazartesi - Cumartesi
    09:00 - 21:00