Azerice Tercüme

AZERİCE TERCÜME

Azerice TercümeAzerice tercüme, Azerbaycan Türkçesi veya Azerbeycanca; Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubunda yer alan ve bir Türk halkı olan Azerilerin ana dilidir. Azerice, Azerbaycan’ın ve Dağıstan’ın resmi dilidir Türkiye’de kullanılmak üzere yada Azerbeycan da yeminli tercüme yapılmadır.

Azeriler; 1929 yılına kadar Arap alfabesi, 1929-1939 yılları arasında Latin alfabesi kullanmışlardır. 1939-1991 yılları arasında Kiril alfabesine geçmişler, 1991 yılından itibaren de Latin alfabesine tekrar dönmüşlerdir. Azerice, Türkçeye çok benzeyen bir dildir. Bunun nedeni Azericenin de Türkçe gibi Oğuz grubuna dahil olmasıdır. Fakat bu benzerliğe rağmen oldukça farklı anlamlara sahip kelimeler de vardır. Özellikle de resmi ve ticari konulardaki iletişimlerde bu farklar çok önemlidir. Bu da Azerice Türkçe tercüme ve Türkçe Azerice tercümeye ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Azerbaycan Türkçesinin , İran’da konuşulan Güney Azerice ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde konuşulan Kuzey Azerice olmak üzere iki farklı şekli vardır. İran’ın Azerbaycan bölgesi ve diğer yerlerinde yaşayan Azeriler, bugün de Arap alfabesi kullanmaktadırlar. Bu dil içindeki çeşitlenme de Türkçeye aktarılırken yine tercüme ihtiyacını doğurur. Bundan dolayı da Azerice tercümeye gereksinim duyulmaktadır.

Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi  09:00 – 20:00 Saatleri Arasında
0312 419 20 99

Whatsapp

Whatsappdan hemen teklifinizi verebiliriz.
0543 463 69 33

E-Mail

Mail ile hemen teklifinizi alabilirsiniz.
infoyed@gmail.com

9 Kasım 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti ve Türkiye Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu. Azerbaycan, zengin kültürel mirasa sahip bir ülkedir. Günümüzde, küreselleşmenin beraberinde getirdiği tüketim kültürü de dahil olmak üzere Batı etkilerine rağmen ulusal gelenekler ülkede iyi korunmuştur. Azerbaycan kültürünün ana unsurlarından bazıları şunlardır: müzik, edebiyat, halk oyunları, sanat, mutfak, mimari, sinematografi ve Nevruz. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Kültürel özelliklerinin yanında eğitim alanında da bazı ülkeler tarafından tercih edilen bir ülkedir. Azerbaycan’da çok sayıda yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Özellikle Türkiye, İran ve Çin’den gelen öğrenciler Azerbaycan’da üniversite okumak isteyenler arasında çoğunluğu oluşturmaktadır. Azerbaycan’da üniversite eğitimi almak istiyorsanız Azerice tercüme bürosundan Azerice yeminli tercüman tarafından belgelerinizin noter yeminli Azerice tercümesinin yapılması gerekmektedir.

Azerice Yeminli TercümeTürkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri de son derece aktiftir. İki ülke arasında “Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın imzalanması ve “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin kurulması ilişkilerin diğer yönleriyle beraber ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projeleri işbirliğimizin en büyük göstergelerindendir. Yine Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 gaz sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen gazın Türkiye’ye, buradan Avrupa’ya nakli projesi olan TANAP büyük ekonomik öneme sahiptir. Ticari ilişkilerimiz bu projelerle de sınırlı değildir. Azerbaycan’a ihraç ettiğimiz ürünler vardır. Bunlar: mobilya, kıymetli metaller, muhtelif inşaat malzemeleri, demir/çelik inşaat ve aksamı, temizlik malzemeleri, radyo/televizyon yayını için verici cihazlar vb.
Azerbaycan’dan ithal ettiğimiz ürünleri ise; işlenmemiş alüminyum, etilen polimerleri (ilk şekillerde), petrol yağları, asiklik hidrokarbonlar, hayvan derileri, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, işlenmemiş kurşun, pamuk ipliği ve diğerleri teşkil etmektedir. Azerbaycan’la ticaret yapmak istiyorsanız, sektörel terim ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olan Azerice tercüme bürolarına , Azerice Türkçe tercüme ve Türkçe Azerice tercüme yapan noter yeminli Azerice tercümeye ve mütercim tercümanlara müracaat etmeniz gerekmektedir.

Azerice tercüme nedir? Şöyle ifade edilebilir: Azericeden başka bir dile aktarılan yazı, kitap, evrak, belge vs. Azerice tercüme büroları ve Azerice yeminli tercüme büroları bu işin en sağlıklı yapıldığı yerlerdir. Bu tercüme bürolarında hem Türkçe Azerice tercüme hem de Azerice Türkçe tercüme yapılmaktadır. Noter yeminli Azerice tercümeye ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak yer Azerice yeminli tercüme büroları olacaktır. Bu bürolarda yapılan tercümeler imzalanıp onaylandıktan sonra notere gider ve noterden de onay alındığında işlem tamamlanmış olur.

                Azerice tercüme büroları ve yeminli Azerice tercüme bürolarında, Azerice Türkçe çeviri ve Türkçe Azerice çeviri olarak birçok kategoride çalışma yapılmaktadır. Bazıları şunlardır :

Azerice yeminli tercüme

Yeminli tercümanın, çeviriyi belgenin aslına bağlı kalarak yapması,imzalayıp onaylamasına yeminli tercüme denir. Azerice yeminli tercümanlarımız; pasaport tercümesi, kimlik belgesi tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, ehliyet tercümesi, tapu belgesi tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, vize başvuru evrakları, ticari sözleşmeler tercümesi vs. daha birçok belgede Azerice yeminli tercüme yaparak yardımınıza hazır.

Azerice hukuki tercüme

Hukuki metinler hata kabul etmeyen,çoğu zaman hayati öneme sahip olan yasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kuralları içerdiğinden titiz bir şekilde, alanında uzman tercümanlarımız tarafından Azerice hukuki tercüme son derece özenli yapılmaktadır.Sözleşme çevirileri, mahkeme ve şahit kayıtları, yeminli beyanlar,tebligat tercümesi,patent tercümesi vs. hizmetlerimiz bulunmaktadır

Azerice teknik tercüme

Elektrik, sanayi, mühendislik, imalat, üretim gibi teknik bilgi gerektiren konularda Azerice teknik tercüme başarımıza güvenerek her türlü evrak ve belgenizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz. Bu evraklar ve belgeler: her türlü makine, teçhizat, ekipmanın bakım ve kullanma kılavuzları tercümesi, ISO-CE belgeleri tercümesi, vs.

Azerice web sitesi tercüme

Dünyaya açılan yol tanıtım yapmaktır.Web sitenizdeki tüm içerikleri bir dosya haline getiririz. Web siteniz için talep edilen Azerice web sitesi tercümesini gerçekleştirdikten sonra tercümemiz web sitenizdeki sayfalara yerleştirilir ve yayınlanır. Bundan sonra istediğiniz ülkede ve sektörde kolayca tanınmanızın önünde hiçbir engel kalmamış olacaktır.

Azerice noter tasdikli yeminli tercüme

Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış belge ve evrakların, noter tarafından da onaylanmasına Azerice noter tasdikli yeminli tercüme denir. Yani devlet onayını da almanız gereken durumlarda, Azerice noter tasdikli yeminli tercüme yapan büromuz hizmetleriyle yanınızdadır.Bu belgeler: vize başvurusu evrakları tercümesi, çalışma izni başvuru belgeleri tercümesi, Yök denklik belgeleri tercümesi, gümrük belgeleri tercümesi, mahkeme kararı tercümesi, adli sicil kaydı tercümesi vs.

Azerice tıbbı tercüme

“İnsan sağlığı her şeyden önemlidir.”görüşünü düstur edindiğimizden Azerice tıbbi tercümeleri çok önemsemekteyiz.Hastane raporu tercümesi, Sağlık raporu tercümesi, Adli tıp raporu tercümesi, Epikriz raporu tercümesi vs. hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Azerice katalog tercümesi

İhracat yapabilmek için ürettiğiniz mamüllerin yurt dışında tanıtılması gerekmektedir. Sizin ürettiğiniz ya da hizmet verdiğiniz konularda katologun kesinlikle o dil olması  gerekir ki o ülkede daha fazla kazanç elde edebilesiniz. Bunun olabilmesi için de Azerice katalog tercümesi yaptırarak ürünlerinizin reklamını yapmanız gerekmektedir.Bu konuda her zaman yardıma hazırız. Hizmetlerimiz: ürün tanıtım katalogu, kurumsal kimlik tercümesi vs.

Azerice sözlü tercüme

Bir dilin farklı bir dile sözlü olarak çevrilmesi işlemine sözlü tercüme denir. Hassasiyet gerektiren bir konu olan Azerice sözlü tercüme , işinde uzman olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Azerice Ankara tercüme bürosu olarak toplantı, iş görüşmesi, seminer, yabancı konuk ağırlama, konferans vb. gibi organizasyonlara sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz. Azeri, Japon, Fransız, İngiliz, Alman misafiriniz geldiği zaman yalnız değilsiniz, uzman ekibimiz siz ve misafiriniz arasında köprü olacaktır.

Azerice yeminli öğrenci belgeleri

Yurt dışına eğitim amacıyla gitmeyi düşünen öğrencilerin alması gereken belgelerin yeminli tercümanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Diploma tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, takdir-teşekkür belgesi tercümesi gibi Azerice yeminli öğrenci belgeleri tercümenizi yapmaya talibiz.

Azerice Akademik tercüme

Üniversite öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin ve araştırma görevlilerinin; terimlerle dolu,bilim dili kullanarak yazdıkları tez,makale ve araştırmalarını uluslararası akademik dergilerde yayımlanmaya uzman Azerice akademik tercüme hizmetimiz sayesinde hazır hale getiriyoruz. Bilimsel makale tercümesi, sunum tercümesi, lisans tezi tercümesi vs. hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Azerice deşifre tercüme

Yabancı katılımcıların ya da konuşmacıların olduğu  herhangi bir seminerde, toplantıda ya da kongrede konuşmacıların söylediklerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasına deşifre tercümesi denir. Azerice deşifre tercümedeki yetkinliğimizle daima hizmetinizdeyiz. Seminer ses kaydı, panel ses kaydı, sempozyum ses kaydı, kurumsal toplantı ses kaydı vs.hizmetlerimiz vardır.

Azerice simultane tercüme

Bir dilden başka bir  dile eş zamanlı olarak konuşmacının söylediklerinin tercüme edilmesine simultane tercüme denir.Özellikle uluslararası toplantılarda yabancı katılımcıların konuşmacı veya dinleyici olarak geldiği ve sürenin kısıtın olduğu durumlarda gereklidir.Tercüme bürolarının önem verdiği ve uzman yetiştirdiği önemli bir konudur Azerice simultane tercüme. Uluslararası siyasi toplantılarda, sempozyumlarda, konferanslarda vs. hizmet vermekteyiz.

Azerice tercüme fiyatları ne kadar?Azerice yeminli tercüme fiyatları ne kadar? Ücretlerin belirlenebilmesi; çevrilen belgenin resmiyetine, kullanılan dilin akademik ya da günlük dil oluşuna, belgenin mahiyetine, sayfa sayısına ve aciliyetine bağlıdır. Fiyat almak isterseniz sunulan  iletişim seçeneklerinden biriyle Azerice tercüme büromuza ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Azerice Türkçe tercüme , Türkçe Azerice tercüme , başka dillerden Azericeye tercüme, Azericeden diğer dillere sözlü ve yazılı tercümelerinizi ve bütün onay gerektiren işlemlerinizi uzman kadromuzla sorunsuzca yapıp size teslim ediyoruz. Kızılay tercüme bürosu olarak İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dille alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dilin kültürünü takip eden ,araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla   hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli hizmet vermektedir. Aynı zamanda gizliliğe de çok önem verdiğimiz için gönül rahatlığıyla bizimle çalışabilirsiniz.

Azerice Yeminli Çevirisini Yaptığımız Belgeler

İNFOYED YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

  • Adres : Meşrutiyet Caddesi 15 / 28 Kızılay Çankaya ANKARA
  • Telefon : 0312 419 20 99
  • Email : infoyed@gmail.com
  • Çalışma saatleri 09:00 - 21:00