Danca Tercüme

DANCA TERCÜME

Danca, Danimarka’da konuşulan İskandinavca olarak da bilinen Hint-Avrupa dil ailesinin Kuzey Cermen koluna bağlı bir dildir. Danca; Danimarka, Faroe Adaları, Avrupa Birliği, İskandinav Kurulunun resmi dilidir. Almanya ve Grönland’ın da onaylanmış resmi dilidir.

Danimarka’da üniversitelerin birçoğu yüksek standartta eğitim vermektedir ve bunun sonucu olarak da dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasının içinde beş Danimarka üniversitesi de yer almaktadır. Danimarka üniversiteleri, Avrupa eğitim sıralamasında üst sıralarda yer aldığı için bu eğitim kurumlarından alınan diplomalar, diğer Avrupa eğitim kurumlarının mezunlarına göre bir avantaj sağlamaktadır.

Birçok ülkede eğitim, daha çok teorik olarak verilmektedir fakat Danimarka’da teorik bilgi yanında zamanın çoğu bireysel ve toplu projelerin geliştirilmesine harcanmaktadır. Bu da okurken pratik yapmak anlamına gelir ki çalışma hayatına geçildiğinde acemilik çekmemek adına güzel bir uygulamadır. Danimarka; sosyal yaşamı, eğitim anlayışı ve yüksek medeniyet seviyesiyle yurt dışında üniversite okumak için çok iyi bir seçim olarak görülmektedir. Müfredat uyumluluğu sayesinde Danimarka üniversitelerinden alınan diplomaların YÖK denkliği ve dolayısıyla Türkiye’de geçerliliği vardır. Danimarka’da üniversite okumak istiyorsanız belgelerinizin Danca yeminli tercüman tarafından noter yeminli Danca tercümesinin yapılması gerekmektedir.

Danimarka ekonomisinde en çok paya sahip iş kolu %80’lik oranla hizmet sektörüdür. Danimarka’nın ekonomik kaynaklarının başında balıkçılık gelmektedir ama bunun yanında hayvancılık ve tarım da oldukça gelişmiş durumdadır. Arpa, buğday ve şeker pancarı başlıca yetiştirilen ürünlerdir. Gemi, sanayi ve tersane yapımında da iyi bir konumdadır.
Türkiye’de Danimarka sermayeli birçok şirket, ticari faaliyet göstermektedir. Şirketler; rüzgâr enerjisi, inşaat, imalât, ticaret, ve gıda gibi alanlarda hizmet vermektedir. Danimarka’ya ihraç ettiğimiz ürünler: giyim eşyası ve aksesuarları, kara ulaşım araçları, elektrikli makine ve cihazlar, diğer ulaşım araçları, sebze, meyve ve mamulleri, metallerden nihai ürünler vs. Danimarka’dan ithal ettiğimiz ürünler: metal cevherleri, enerji üreten ve çeşitli sanayi kollarında kullanılan makina ve cihazlar, organik kimyasal ürünler, kimya sanayii ürünleri, çeşitli mamul eşya, elektrikli makine ve cihazlar vs. Danimarka’da iş kurmak ya da bu ülkeyle ticaret yapmak isteyenler; sektörel terim ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olan Danca tercüme bürolarına , Danca Türkçe tercüme ve Türkçe Danca tercüme yapan noter yeminli Danca tercümeye ve mütercim tercümanlara başvurmak zorundadırlar.

Büyük bir çoğunluğu adalar üzerinde bulunan Danimarka, Avrupa’nın kuzeyinde bulunmaktadır. . Dünyada yaşanabilecek ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alan ülke; benzersiz tarihi yapıları, Viking kültürü, müzeleri ve doğal güzellikleriyle Avrupa’nın görülmesi gereken ülkelerindendir. Nitekim İskandinav ülkelerinin gözdesi olan Danimarka, turistler tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasındadır. Danimarka’nın güzelliklerinden bazıları şunlardır: Tivoli Bahçeleri, Kronborg Sarayı, Legoland Billund, Danimarka Milli Müzesi, Ny Carlsberg Glyptotek, Saviour Kilisesi, Amalienborg Sarayı, Renkli Christiania, Louisiana Museum of Modern Art, Frederik Kilisesi, Egeskov Şatosu vs. Danimarka’ya turist olarak gitmeyi düşünüyorsanız Danca Türkçe tercümeye ve Türkçe Danca tercümeye ihtiyaç duyacaksınız.

            Danca tercüme nedir? Şöyle ifade edilebilir: Dancadan başka bir dile aktarılan yazı, kitap, evrak, belge vs. Danca tercüme büroları ve Danca yeminli tercüme büroları bu işin en sağlıklı yapıldığı yerlerdir. Bu tercüme bürolarında hem Türkçe Danca tercüme hem de Danca Türkçe tercüme yapılmaktadır. Noter yeminli Danca tercümeye ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak yer Danca yeminli tercüme büroları olacaktır. Bu bürolarda yapılan tercümeler imzalanıp onaylandıktan sonra notere gider ve noterden de onay alındığında işlem tamamlanmış olur.

Danca tercüme büroları ve yeminli Danca tercüme bürolarında, Danca Türkçe çeviri ve Türkçe Danca çeviri olarak birçok kategoride çalışma yapılmaktadır. Bazıları şunlardır :

Danca yeminli tercüme

Yeminli tercümanın, çeviriyi belgenin aslına bağlı kalarak yapması,imzalayıp onaylamasına yeminli tercüme denir. Danca yeminli tercümanlarımız; nüfus cüzdanı tercümesi, pasaport tercümesi, nüfus kayıt örneği tercümesi, adli sicil belgesi tercümesi, ehliyet tercümesi, terhis belgesi tercümesi vs. daha birçok belgede Danca yeminli tercüme yaparak yardımınıza hazır.

Danca hukuki tercüme

Hukuki metinler hata kabul etmeyen,çoğu zaman hayati öneme sahip olan yasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kuralları içerdiğinden titiz bir şekilde, alanında uzman yeminli tercümanlarımız tarafından Danca hukuki tercüme son derece özenli yapılmaktadır. Vekaletname tercümesi, taahhütname tercümesi, muvafakatname tercümesi, boşanma kararı tercümesi, vergi levhası tercümesi vs. işlemlerinizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz.

Danca teknik tercüme

Elektrik, sanayi, mühendislik, imalat, üretim gibi teknik bilgi gerektiren konularda Danca teknik tercüme başarımıza güvenerek her türlü evrak ve belgenizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz. Bu evraklar ve belgeler: cihazların kullanım kılavuzları tercümesi, teknik el kitabı tercümesi, uzman raporu tercümesi, Ar-Ge raporu tercümesi, ihale belgeleri tercümesi, teknik prosedür tercümesi vs. belgelerinizi Ankara tercüme bürosu olarak yapıp size teslim edebiliriz.

Danca web sitesi tercüme

Dünyaya açılan yol tanıtım yapmaktır. Tanıtımını yapmak istediğiniz web sitenizdeki tüm içerikleri bir dosya haline getiriyoruz. Web siteniz için talep edilen Danca web sitesi tercümesini gerçekleştirdikten sonra tercümemiz web sitenizdeki sayfalara yerleştirilir ve yayınlanır. Bundan sonra istediğiniz ülkede ve sektörde kolayca tanınmanızın önünde hiçbir engel kalmamış olacaktır.  Ankara tercüme bürosu olarak bu konuda her zaman yardıma hazırız.

Danca noter tasdikli yeminli tercüme

Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış belge ve evrakların, noter tarafından da onaylanmasına  Danca noter tasdikli yeminli tercüme denir. Yani devlet onayını da almanız gereken durumlarda, Danca noter tasdikli yeminli tercüme yapan büromuz hizmetleriyle yanınızdadır. Bu belgeler: vs. mahkeme belgeleri tercümesi, sözleşme tercümesi, mahkeme kararları tercümesi, diploma tercümesi, pasaport tercümesi, ehliyet tercümesi vs.

Danca tıbbı tercüme

“İnsan sağlığı her şeyden önemlidir.”görüşünü düstur edindiğimizden Danca tıbbi tercümeleri çok önemsemekteyiz. Hastane raporu tercümesi, prospektüs tercümesi, tıbbi broşür tercümesi, doktor raporu tercümesi, sağlık raporu tercümesi, ilaç prospektüsü tercümesi vs. birçok çeviriniz yeminli mütercim tercümanlarımızca yapılıp size teslim edilmektedir.

Danca katalog tercümesi

İhracat yapabilmek için ürettiğiniz mamüllerin yurt dışında tanıtılması gerekmektedir. Sizin ürettiğiniz ya da hizmet verdiğiniz konularda katoloğun kesinlikle o dil olması  gerekir ki o ülkede daha fazla kazanç elde edebilesiniz. Bunun olabilmesi için de Danca katalog tercümesi yaptırarak ürünlerinizin reklamını yapmanız gerekmektedir.Bu konuda her zaman yardıma hazırız. Hizmetlerimiz: ürün tanıtım katalogu, kurumsal kimlik tercümesi, katalog tercümesi, broşür tercümesi vs.

Danca sözlü tercüme

Bir dilin farklı bir dile sözlü olarak çevrilmesi işlemine sözlü tercüme denir. Hassasiyet gerektiren bir konu olan  Danca sözlü tercüme işinde uzman olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Ankara tercüme bürosu olarak basın toplantıları tercümesi, eğitim sunumları tercümesi, nikah şahitliği tercümesi, fabrika ziyaretleri tercümesi, iş toplantıları tercümesi vb. gibi organizasyonlara sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz. Danimarkalı, Bulgar, Norveçli, Fransız, İngiliz, Alman misafiriniz geldiği zaman yalnız değilsiniz, uzman ekibimiz siz ve misafiriniz arasında köprü olacaktır.

Danca yeminli öğrenci belgeleri

Yurt dışına eğitim amacıyla gitmeyi düşünen öğrencilerin alması gereken belgelerin yeminli tercümanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Diploma tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, başarı belgesi tercümesi, takdir-teşekkür belgesi tercümesi gibi Danca yeminli öğrenci belgeleri tercümenizi yapmaya talibiz.

Danca Akademik tercüme

Üniversite öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin ve araştırma görevlilerinin; terimlerle dolu,bilim dili kullanarak yazdıkları tez,makale ve araştırmalarını uluslararası akademik dergilerde yayımlanmaya Danca akademik tercüme hizmetimiz sayesinde hazır hale getiriyoruz. Denklik belgesi tercümesi, kurs belgeleri tercümesi, nakil belgesi tercümesi, ÖSYM sonuç belgesi tercümesi, diploma tercümesi, tez tercümesi vs. belgeleriniz  yeminli mütercim tercümanlarımız tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Danca deşifre tercüme

Yabancı katılımcıların ya da konuşmacıların olduğu  herhangi bir seminerde, toplantıda ya da kongrede konuşmacıların söylediklerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasına deşifre tercümesi denir. Danca deşifre tercümedeki yetkinliğimizle daima hizmetinizdeyiz. Seminer ses kaydı, panel ses kaydı, sempozyum ses kaydı, kurumsal toplantı ses kaydı, genel kurul toplantısı ses kaydı, kongre ses kaydı, röportaj ses kaydı vs. hizmetlerimizle  Ankara tercüme bürosu olarak her zaman yanınızdayız.

Danca simultane tercüme

Bir dilden başka bir  dile eş zamanlı olarak konuşmacının söylediklerinin tercüme edilmesine simultane tercüme denir.Özellikle uluslararası toplantılarda yabancı katılımcıların konuşmacı veya dinleyici olarak geldiği ve sürenin kısıtın olduğu durumlarda gereklidir.Tercüme bürolarının önem verdiği ve uzman yetiştirdiği önemli bir konudur  Danca simultane tercüme. Uluslararası siyasi toplantılar, sempozyumlar ve konferanslarda ayrıca festival, gala, açılış törenleri vb. etkinliklerde hizmet vermekteyiz

Danca tercüme fiyatları ne kadar? ,  Danca yeminli tercüme fiyatları ne kadar? Ücretlerin belirlenebilmesi; çevrilen belgenin resmiyetine, kullanılan dilin akademik ya da günlük dil oluşuna, belgenin mahiyetine, sayfa sayısına ve aciliyetine bağlıdır. Fiyat almak isterseniz sunulan  iletişim seçeneklerinden biriyle Danca büromuza ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Danca Türkçe tercüme , Türkçe Danca tercüme , başka dillerden Dancaya tercüme, Dancadan diğer dillere sözlü ve yazılı tercümelerinizi ve bütün onay gerektiren işlemlerinizi uzman kadromuzla sorunsuzca yapıp size teslim ediyoruz. Kızılay tercüme bürosu olarak İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dille alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dilin kültürünü takip eden ,araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli hizmet vermektedir. Aynı zamanda gizliliğe de çok önem verdiğimiz için gönül rahatlığıyla bizimle çalışabilirsiniz.