Ermenice Tercüme

ERMENİCE TERCÜME

Ermenice, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya koluna mensup bir dildir. Ermenicenin Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun Dünya yıllık “Atlas of the World’s Languages in Danger” (Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası)nda “definitely endangered language” (kesinlikle tehlikede bir dil) olarak yer almaktadır.

Ermenistan, Asya’nın batısında yer alan bir devlettir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye, güneyinde Nahçıvan ve İran bulunmaktadır.
Ermenistan’da eğitim, yasal olarak insani bir haktır. Eğitim, 7-17 yaş arasında mecburi ve ücretsizdir. Erivan Devlet Üniversitesinin yanısıra çeşitli enstitüler ve konservatuarlar vardır. Ermenistan’daki okuryazarlık oranı %99,4’tür. Başkent Erivan; müzeleri, operaları, galerileri ve kütüphaneleri ile kültürel açıdan zengin ve ziyaret edilmesi gereken bir şehirdir. Üniversite eğitimi almak isterseniz Ermenice tercüme bürolarına gidip Ermenice Türkçe tercüme ve Türkçe Ermenice tercüme hizmetinden yararlanarak noter yeminli Ermenice tercüme yaptırabilirsiniz.

Ülke ekonomisi çoğunlukla tarım ve sanayiye dayanmaktadır. Nüfusun hemen hemen yarısı tarımla uğraşır. Üzüm, başlıca tarım ürünlerindendir. Ayrıca meyve, sebze, tütün, pamuk, şekerpancarı ve patates de yetiştirilmektedir. Hayvancılık fazla gelişmemiş olup, besi hayvancılığı yapılır. Güçlü bir sanayi ülkesi haline gelen Ermenistan’da, başlıca sanayi kuruluşları kimyevi madde, demir haricindeki diğer metaller, makine, dokuma, içki, giyecek fabrikalarıdır. Madencilik de ekonomik açıdan önemlidir. Ermenistanla ticaret yapmak istiyorsanız belgelerinizin Noter Yeminli Ermenice tercümesinin yapılması şarttır.
Ermenistan’ın büyük çoğunluğu bozkırlardan oluşsa da çok güzel doğa manzaraları da bulunmaktadır. Türkiye’den birçok insan gezmek yahut iş yapmak için Ermenistanı ziyaret etmektedir. Ermenistan’a gitmek isterseniz ülkenin başkenti Erivan’a direkt uçuşlar bulunmaktadır. İstanbul, Ankara, Trabzon ve Erzurum’dan Erivan’a otobüs ile seyahat etme olanağı da vardır. Dilerseniz Gürcistan üzerinden karayoluyla gidebilirsiniz.

Selçuklu ve Osmanlı idarelerinde asırlarca birlikte yaşayan Türkler ve Ermeniler arasında kültür alışverişinin olması kadar doğal bir şey yoktur. Şehir ve köy hayatında iç içe oturan bu halklar birbirlerinin inanç, anlayış, dil ve folklorunu almışlardır. Günlük hayatları birbirine çok benzeyen iki toplumun tarım aletlerinden ekmek türlerine; peynir ve yağ üretim tekniklerinden yemek ve beslenme kültürlerine ve giyimlerine kadar birçok ortaklıkları vardır. Türk kahvesini ve kahvehane kültürünü Avrupa’ya taşıyan da Ermeniler olmuştur.
Osmanlı tiyatrosunun öncülerinin Ermeniler olduğu yine Türk sinemasında gönüllere taht kuran birçok Ermeni aktör ve aktrisin olduğu unutulmamalıdır.Ermenileri, Türklerin tesiri altına girmeye iten etkenlerin başında, Bizanstan ve Rumlardan gördükleri baskılara karşın, Türk yönetiminin ve halkının saygılı ve hoşgörülü tutumu olmuştur.İki toplum arasında dil konusunda da birçok ortaklık bulunmaktadır. Türkçede Ermeniceden alınmış 800’ün üzerinde kelime bulunurken, Türkçeden Ermeniceye 4.000’den fazla kelime geçmiştir. Bu kelimelerin sayısı tercüme için yeterli olmadığından siz yine de Ermenice Türkçe tercüme ve Türkçe Ermenice tercüme yaptırmak için Ermenice tercüme bürolarına gidip gereken işleminiz ne ise onu yaptırabilirsiniz.

Ermenice tercüme ; Ermeniceye ait ekonomik, siyasi, ticari, edebi, tıbbi, hukuki, medya, sanat, eğitim, inşaat-yapı, vatandaşlık işlemleri vb. tüm evrak ve belgelerin Türkçeye çevrilmesidir. Ermenice tercüme bürolarında, aynı tarz belgeler ve evraklar Türkçeden de Ermeniceye çevrilir.

Ermenice çevirinin Ermenice tercüme bürolarında ya da Ermenice yeminli tercüme bürolarında yapılması en doğrusudur. Yabancı resmi belgelerin tasdik mecburiyeti olduğundan Ermenice yeminli tercümenin yapılması gerekmektedir. Bu aynı zamanda noter onayının da olması anlamına gelmektedir.

Ermenice tercüme bürolarında ve yeminli Ermenice tercüme bürolarında, Türkçe Ermenice tercüme ve Ermenice Türkçe tercüme olarak birçok kategoride çalışma yapılmaktadır :

Ermenice yeminli tercüme

Yeminli tercümanın, çeviriyi belgenin aslına bağlı kalarak yapması,imzalayıp onaylamasına yeminli tercüme denir. Ermenice yeminli tercümanlarımız; pasaport tercümesi, kimlik belgesi tercümesi, tapu belgesi tercümesi,ikametgah tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, sabıka kaydı tercümesi vs.vize daha birçok belgede  Ermenice yeminli tercüme yaparak yardımınıza hazır.

Ermenice hukuki tercüme

Hukuki metinler hata kabul etmeyen,çoğu zaman hayati öneme sahip olan yasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kuralları içerdiğinden titiz bir şekilde, alanında uzman Ermenice tercümanlarımız tarafından Ermenice  hukuki tercüme son derece özenli yapılmaktadır.Bu evraklar :kamuhukuku tercümesi, ölüm belgesi tercümesi, hissedarlar sözleşmesi tercümesi, kredi sözleşmeleri tercümesi vs.

Ermenice teknik tercüme

Elektrik, sanayi, mühendislik, imalat, üretim gibi teknik bilgi gerektiren konularda Ermenice teknik tercüme başarımıza güvenerek her türlü evrak ve belgenizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz. Bu evraklar ve belgeler: TÜV sertifikası tercümesi, TSE belgesi tercümesi, teknik belge tercümesi, uygunluk sertifikası, yeterlilik belgesi tercümesi, CE belgesi tercümesi vs.

Ermenice web sitesi tercüme

Dünyaya açılan yol tanıtım yapmaktır.Web sitenizdeki tüm içerikleri bir dosya haline getiririz. Web siteniz için talep edilen Ermenice web sitesi tercümesini gerçekleştirdikten sonra Ermenice tercüme  web sitenizdeki sayfalara yerleştirilir ve yayınlanır.Bundan sonra istediğiniz ülkede ve sektörde kolayca tanınmanızın önünde hiçbir engel kalmamış olacaktır

Ermenice noter tasdikli yeminli tercüme

Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış belge ve evrakların, noter tarafından da onaylanmasına  Ermenice noter tasdikli yeminli tercüme denir. Yani devlet onayını da almanız gereken durumlarda, Ermenice noter tasdikli yeminli tercüme yapan Ankara tercüme bürosu olarak hizmetlerimizle yanınızdayız. Bu belgeler :boşanma kararı belgesi tercümesi, evlilik belgesi tercümesi, doğum belgesi tercümesi, nüfus cüzdanı tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi vs.

Ermenice tıbbı tercüme

“İnsan sağlığı her şeyden önemlidir.”görüşünü düstur edindiğimizden Ermenice tıbbi tercümeleri çok önemsemekteyiz. Hizmet sunduğumuz bazı evraklar şunlardır: reçete tercümesi, tıp laboratuvar testleri tercümesi, tıbbi kitaplar tercümesi, tıbbi akademik makaleler tercümesi, tıp araştırma yazıları tercümesi vs.

Ermenice katalog tercümesi

İhracat yapabilmek için ürettiğiniz mamüllerin yurt dışında tanıtılması gerekmektedir.Sizin ürettiğiniz ya da hizmet verdiğiniz konularda katoloğun kesinlikle o dil olması  gerekir ki o ülkede daha fazla kazanç elde edebilesiniz. Bunun olabilmesi için de Ermenice katalog tercümesi yaptırarak ürünlerinizin reklamını yapmanız gerekmektedir.Bu konuda her zaman yardıma hazırız. Hizmetlerimiz: ürün tanıtım katalogu, kurumsal kimlik tercümesi, broşür tercümesi vs.

Ermenice sözlü tercüme

Bir dilin farklı bir dile sözlü olarak çevrilmesi işlemine sözlü tercüme denir. Hassasiyet gerektiren bir konu olan  Ermenice sözlü tercüme , işinde uzman olan  Ermenice tercüman tarafından yapılmalıdır. Ankara tercüme bürosu olarak düğün, iş yemekleri, mahkemeler, noterler, tanıtım gezileri vb. gibi organizasyonlara sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz. Ermeni, Fransız, İngiliz, Alman misafiriniz geldiği zaman yalnız değilsiniz, uzman ekibimiz siz ve misafiriniz arasında köprü olacaktır.

Ermenice yeminli öğrenci belgeleri

Yurt dışına eğitim amacıyla gitmeyi düşünen öğrencilerin alması gereken belgelerin yeminli tercümanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Diploma tercümesi,  diploma eki tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, başarı belgesi tercümesi gibi Ermenice yeminli öğrenci belgeleri tercümenizi yapmaya talibiz.

Ermenice Akademik tercüme

Üniversite öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin ve araştırma görevlilerinin; terimlerle dolu,bilim dili kullanarak yazdıkları tez,makale ve araştırmalarını uluslararası akademik dergilerde yayımlamaya uzman Ermenice  tercüman  tarafından Ermenice akademik tercüme hizmetimiz sayesinde hazır hale getiriyoruz. Ödev tercümesi, makale tercümesi, kitap tercümesi, proje tercümesi, analiz tercümesi vb. hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Ermenice deşifre tercüme

Yabancı katılımcıların ya da konuşmacıların olduğu  herhangi bir seminerde, toplantıda ya da kongrede konuşmacıların söylediklerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasına deşifre tercümesi denir. Ermenice deşifre tercümedeki yetkinliklerimizle daima hizmetinizdeyiz. Seminer ses kaydı, panel ses kaydı, sempozyum ses kaydı, genel kurul toplantısı ses kaydı, röportaj ses kaydı vs.

Ermenice simultane tercüme

Bir dilden başka bir  dile eş zamanlı olarak konuşmacının söylediklerinin tercüme edilmesine simultane tercüme denir.Özellikle uluslararası toplantılarda yabancı katılımcıların konuşmacı veya dinleyici olarak geldiği ve sürenin kısıtın olduğu durumlarda gereklidir.Tercüme bürolarının önem verdiği ve uzman yetiştirdiği önemli bir konudur Ermenice simultane tercüme. Kongre, festival, gala, açılış törenleri vb. etkinliklerde hizmet vermekteyiz.

 Ermenice yeminli tercüme fiyatlarının belirlenebilmesi; çevrilen belgenin resmiyetine, kullanılan dilin akademik ya da günlük dil oluşuna,kelime sayısına ve aciliyetine bağlıdır. Fiyat almak isterseniz sunulan  iletişim seçeneklerinden biriyle tercüme büromuza ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Ermenice Türkçe tercüme , Türkçe Ermenice tercüme , başka dillerden Ermeniceye tercüme, Ermeniceden diğer dillere sözlü ve yazılı tercümelerinizi ve bütün onay gerektiren işlemlerinizi uzman kadromuzla sorunsuzca yapıp size teslim ediyoruz. Kızılay tercüme bürosu olarak İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dille alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dilin kültürünü takip eden ,araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla hızlı, kaliteli,doğru ve geçerli hizmet vermektedir.