Hizmetlerimiz

Deşifre tercüme; herhangi bir amaç doğrultusunda video ya da ses dosyası olarak kaydedilmiş konuşmaların, yazıya dökülmesi işlemine denmektedir.

İnfoyed Tercüme, Yeminli Tercüme: Evlenme Cüzdanı Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi..

İnfoyed Tercüme, Hukuki Tercüme: Boşanma Kararı Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi..

Uzman doktor raporları, yurtdışı tıp yayınları, doktor tezleri, tıbbi makaleler, hasta takip formları..

Pasaport, vekaletname, formül A (doğum kayıt örneği), ehliyet, formül B (evlenme kayıt örneği)..

Tıbbi ve medikal cihazların kullanım kılavuzlarının tercümeleri yapılması gerekir..

Ankara Simültane çeviri eş zamanlı yapılan çeviri hizmetidir. Simültane çevirmenler özel ses sistemleri..

Yıllık raporlar, finansal web siteleri, kar ve zarar raporları, banka raporları, faturalar, bilançolar..

Yurtdışı akademik makaleleri, tezleri, ödevleri, projeleri ve sunumları istediğiniz dile..

Ankara Deşifre Çeviri: Seminerler, toplantılar, konferanslar, çok dilli toplantılarda..

Teknik şartnameler, kalite belgesi, her türlü makine, teçhizat, ekipman, cihaz ve aracın kullanma..