İngilizce Tercüme ankara

 

İngilizce Tercüme Ankara, Yeminli İngilizce Tercüme, Hukuki İngilizce Tercüme, Tıbbi İngilizce Tercüme, İngilizce Sözlü Tercüme, Teknik İngilizce Tercüme, Ticari İngilizce Tercüme,  İngilizce Simultane Tercüme, Finansal İngilizce Tercüme, Akademik İngilizce Tercüme, Gümrük Belgeleri İngilizce Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli İngilizce Tercüme

İngilizce Tercüme Ankara, Pasaport İngilizce Tercümesi, Ölüm Belgesi İngilizce Tercümesi, İkametgah Belgesi İngilizce Tercümesi, Askerlik Durum Belgesi İngilizce Tercümesi, Doğum Belgeleri İngilizce Tercümesi, Kimlik İngilizce Tercümesi, Doğum Belgesi İngilizce Tercümesi, İkametgâh İngilizce Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği İngilizce Tercümesi,  Evlilik Cüzdanı İngilizce Tercümesi, Ölüm Belgesi İngilizce Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği İngilizce Tercümesi, Evlilik Cüzdanları İngilizce Tercümesi, Ankara yeminli İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Akademik İngilizce Tercüme

İngilizce Tercüme, İngilizce Tercüme Ankara, Lise Diploması İngilizce Tercümesi, Diploma İngilizce Tercümesi, ÖSYM Sonuç Belgesi İngilizce Tercümesi,  Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri İngilizce Tercümesi, Mezuniyet Belgesi İngilizce Tercümesi, Ödev İngilizce Tercümesi, Üniversite Diploması İngilizce Tercümesi, Transkript İngilizce Tercümesi, Sunum İngilizce Tercümesi, Tez İngilizce Tercümesi, Dönem Ödevi İngilizce Tercümesi, Bitirme Tezi İngilizce Tercümesi, ÖSYM Giriş Belgesi İngilizce Tercümesi, Doktora Diploması İngilizce Tercümesi, YÖK Denklik Belgesi İngilizce Tercümesi, Makale İngilizce Tercümesi, CV (Özgeçmiş) Doktora Transkript İngilizce Tercümesi, İngilizce Tercümesi…Ankara akademik İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Ticari İngilizce Tercüme

İngilizce Tercüme Ankara, Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Tercümesi, Katalog İngilizce Tercümesi, Akreditif İngilizce Tercümesi, Broşür İngilizce Tercümesi, Şirket Tüzüğü İngilizce Tercümesi, Reklam İngilizce Tercümesi, Taahütname İngilizce Tercümesi, Ticari Yazışma İngilizce Tercümesi, Sözleşme İngilizce Tercümesi, Sigorta Poliçesi İngilizce Tercümesi, Toplantı Tutanakları İngilizce Tercümesi,  Faaliyet Belgesi İngilizce Tercümesi, Kontratlar İngilizce Tercümesi,  Vergi Levhası İngilizce Tercümesi, Taahhüt Belgeleri İngilizce Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi İngilizce Tercümesi, Faaliyet Raporları İngilizce Tercümesi,  İmza Sirküleri İngilizce Tercümesi.. Ankara ticari İngilizce tercüme hizmeti verilir.

İngilizce Sözlü Tercüme

Ankara İngilizce Tercüme  : İş görüşmeleri, havaalanı yabancıların karşılama-uğurlama tercümanlık hizmeti, iş toplantıları ve iş gezileri, fuarlar ve tanıtım gezileri, nikâh işlemleri, mahkeme duruşmaları, noterlerde yabancılara araba-gayrimenkul satışlarında Ankara İngilizce sözlü tercümanlık yapılır.

Hukuki İngilizce Tercüme

AnkaraPatent & Lisans Evrakları İngilizce Tercümesi, Yatırım Teşvik Belgeleri İngilizce Tercümesi, Franchise Sözleşmesi İngilizce Tercümesi, Hukuki Sözleşmeler İngilizce Tercümesi, Vekaletname İngilizce Tercümesi, Talepname İngilizce Tercümesi, İngilizce Tercümesi, Adli Sicil Belgesi İngilizce Tercümesi, Hukuki Yazışmalar İngilizce Tercümesi, Ticari Mevzuat İngilizce Tercümesi, Organize Sanayi Bölgesi Vergi Muafiyetleri İngilizce Tercümesi, AB Mevzuatı İngilizce Tercümesi, Kanun İngilizce Tercümesi, Tebligat (Ek 184)  Belgeleri, Ön Protokol İngilizce Tercümesi, Kira Sözleşmesi İngilizce Tercümesi, Vekaletnameler İngilizce Tercümesi, Taahhütname İngilizce Tercümesi…Ankara hukuki İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi İngilizce Tercüme

İngilizce Tercüme , Hastane Raporu İngilizce Tercümesi, Tıbbi Makaleler İngilizce Tercümesi, Doktor Raporu İngilizce Tercümesi,  Rapor İngilizce Tercümesi, Sağlık Belgesi İngilizce Tercümesi, İlaç Prospektüsleri İngilizce Tercümesi, Raporlar İngilizce Tercümesi, Sağlık Raporu İngilizce Tercümesi, Patentler Ve Lisanslar İngilizce Tercümesi, Rapor İngilizce Tercümesi, Reçeteler İngilizce Tercümesi, Hasta Raporları İngilizce Tercümesi, Prospektüs İngilizce Tercümesi… Ankara tıbbi İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Teknik İngilizce Tercüme

İngilizce Tercüme Ankara, Teknik Yönetmelik (Mevzuat) İngilizce Tercümesi, Teknik Belge İngilizce Tercümesi, Teknik Analiz İngilizce Tercümesi, Teknik El Kitabı İngilizce Tercümesi, Teknik Kitapçık İngilizce Tercümesi, Teknik Şartname İngilizce Tercümesi, Teknik Broşür İngilizce Tercümesi, İhale Belgeleri İngilizce Tercümesi, Şirket Profili İngilizce Tercümesi, TSE Belgesi İngilizce Tercümesi, İşletme Planı İngilizce Tercümesi, Patent İngilizce Tercümesi, Teknik Katalog İngilizce Tercümesi, Teknik İhale Belgeleri İngilizce Tercümesi, ISO Belgesi İngilizce Tercümesi,  Kurulum Direktifi İngilizce Tercümesi…Ankara teknik İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Finansal İngilizce Tercüme

Ankara İngilizce Tercüme , Maaş Bordroları İngilizce Tercümesi, Fizibilite Raporu İngilizce Tercümesi, Muhasebe İngilizce Tercümesi, Satış Raporu İngilizce Tercümesi, Fatura İngilizce Tercümesi, Yaklaşık Maliyet İngilizce Tercümesi, Banka Raporu İngilizce Tercümesi, Finansal Web Sitesi İngilizce Tercümesi, Sigorta Poliçesi İngilizce Tercümesi, Sponsorluk Anlaşması İngilizce Tercümesi, Maaş Bordrosu İngilizce Tercümesi, Finans Bülteni İngilizce Tercümesi, Banka Hesap Özeti İngilizce Tercümesi, Ekonomik Veri İngilizce Tercümesi, Kar-Zarar Tablosu İngilizce Tercümesi, Finansal Durum Sunum İngilizce Tercümesi… Ankara finansal İngilizce tercüme hizmeti verilir.

Gümrük Belgeleri İngilizce Tercümesi 

İngilizce Tercüme, Ürün Listesi İngilizce Tercümesi, Yeterlilik Belgesi İngilizce Tercümesi, Nakil Belgesi İngilizce Tercümesi, Yetkilendirme Belgesi İngilizce Tercümesi, ATR Belgesi İngilizce Tercümesi, Proforma Fatura İngilizce Tercümesi, Sipariş Teyidi İngilizce Tercümesi, Sipariş Yazısı İngilizce Tercümesi, Eur1 Belgesi İngilizce Tercümesi, Bitki Sağlık Sertifikası İngilizce Tercümesi, Çeki Listesi İngilizce Tercümesi, Gıda Üretim Sertifikası İngilizce Tercümesi, TÜV Sertifikası İngilizce Tercümesi, Uygunluk Sertifikası İngilizce Tercümesi, Uyumluluk Sertifikası İngilizce Tercümesi, Üretici Sertifikası İngilizce Tercümesi, Gümrük Beyannamesi İngilizce Tercümesi, Karantina Belgesi İngilizce Tercümesi, Karayolu Taşıma Belgesi İngilizce Tercümesi, Menşei Belgesi İngilizce Tercümesi…Ankara gümrük belgeleri İngilizce tercüme hizmeti verilir.

İngilizce Simultane Tercüme

Konferanslar, seminerler, çok dilli toplalarda, bilimsel toplantılar, kongre… Konuşmacının ara vermesini beklemeksizin anında yapılan çeviri hizmetidir. Eşzamanlı olarak konuşmacının ifadelerinin katılımcılara kusursuz bir şekilde Tercüme yapılması gerekir İngilizce çevirmen için bir kabin, konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir.

Ankara gümrük belgeleri Ankara İngilizce simultane tercüme hizmeti verilir.

Ankara İngilizce Tercüme Hizmetleri

Yeminli İngilizce Tercüme

Teknik İngilizce Tercüme

İngilizce Simultane Tercüme

Finansal İngilizce Tercüme

Ticari İngilizce Tercüme

Akademik İngilizce Tercüme

İngilizce Sözlü Tercüme

Tıbbi İngilizce Tercüme

Hukuki İngilizce Tercüme

Gümrük Belgeleri İngilizce Tercümesi