Deşifre tercüme; herhangi bir amaç doğrultusunda video ya da ses dosyası olarak kaydedilmiş konuşmaların, yazıya dökülmesi işlemine denmektedir.

İnfoyed Tercüme, Yeminli Tercüme: Evlenme Cüzdanı Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi..

İnfoyed Tercüme, Hukuki Tercüme: Boşanma Kararı Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi..

Uzman doktor raporları, yurtdışı tıp yayınları, doktor tezleri, tıbbi makaleler, hasta takip formları..

Pasaport, vekaletname, formül A (doğum kayıt örneği), ehliyet, formül B (evlenme kayıt örneği)..