Tercüme Bürosu Ankara

Noter Yeminli Tercüme

Noter yeminli tercüme, noter tarafından yemin zaptı verilen yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Yeminli tercümanların yasal sorumlulukları vardır.

Noter Yeminli Tercüme belgeleri nelerdir?

Formül A doğum belgesi, Formül B evlilik belgesi, Formül C ölüm belgesi, ticaret sicil gazetesi, taahhütname, vergi levhası, imza sirküleri, imza beyannamesi, Mahkeme kararları, diploma, transkript, sabıka kaydı, aile nüfus kayıt örneği, sözleşme… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Boşanma kararları, formül A doğum belgesi, vekâletname, Formül B evlenme belgesi, ehliyet, Formül C ölüm belgesi, diploma, ruhsat, askerlik terhis belgesi, diploma eki tercüme, kimlik, ehliyet… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ticari Tercüme

ATO belgesi, uluslararası taahhütler, ticari teklifler, ticaret sicil gazetesi, taahhütname, vergi levhası, imza sirküleri, ihale şartnameleri, uluslararası İhaleler, sözleşmeler, faaliyet belgesi, firma tanıtım yazıları, yönetim kurulu tutanaklar, ticari yazışmalar… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu tercümanları ile Ankara ticari tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Finansal raporlar, fizibilite etüdü/raporu, dış ticaret belgeleri, faturalar, muhasebe tabloları, öz sermaye araştırmaları, yıllık bilançolar, proforma faturalar, faaliyet belgeleri, gelir – gider tabloları, sigorta poliçeleri… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu tercümanları ile Ankara finansal tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Mahkeme kararı, boşanma kararları, ihbarname, vasiyetname, ihtarname, yabancı ve yerli hukuki mevzuat, sabıka kaydı (adli sicil kaydı), hukuki evraklar, kanunlar, Yasal anlaşma, ihale şartnamesi, şirket ana kuruluş sözleşmeleri… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu avukat tercümanları ile Ankara hukuki tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tezler araştırmalar, tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları, biyokimyasal araştırmalar, tıp makaleleri, doktor raporları… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu doktor tercümanları ile Ankara tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

Eğitim bilimleri makaleleri, Pasaport, kimlik, öğrenci belgesi, diploma, tez, makale ve araştırmalar, Makale Özeti, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, tıp ve eczacılık bilimleri, fen bilimleri makaleleri… Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu tercümanları ile Ankara akademik tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Katalog, broşür, teknik ihale dosyaları, teklif dosyaları, kullanma kılavuzları, cihaz kitapçıkları, teknik belgeler, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, maden mühendisliği, metalurji mühendisliği, harita mühendisliği, imalat mühendisliği, endüstri mühendisliği…. Tercüme Bürosu Ankara, Ankara tercüme bürosu mühendis tercümanları ile Ankara tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunur. Konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirmesinden hemen sonra sözlü tercüman konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır.

Ardıl tercüman her iki dili ve konuyu çok iyi bilmesi gerekir.

Noter, tapu, nikâh dairesi, mahkemeler, karakol sanık-tanık ifadeleri… Ankara sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Bürosu Tercüme Dilleri

İnfoyed Tercüme Bürosu, Ankara tercüme bürosu, İngilizce, İspanyolca, Almanca, , İtalyanca, Japonca, İbranice, İsveççe, Çince, Korece, Latince, Lehçe, Boşnakça, Bulgarca, Macarca, Danca, Ermenice, Farsça, Kırgızca, Çekçe, Arapça, Arnavutça, Azerice, Yunanca, Fince, Fransızca, Gürcüce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, Türkmence, Hintçe, Felemenkçe, Makedonca, Moldovca, Moğolca, Norveççe, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Ukraynaca, dillerinde Kızılay tercüme hizmeti verilir…

Ankara Tercüme Bürosu Fiyatları

*Ankara tercüme bürosu fiyatları tercüme yapılacak hedef dile,

*Ankara tercüme bürosu ücretleri belge türüne,

*Ankara tercüme bürosu fiyatları karakter sayına göre değişmektedir.

* Noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir. Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.