Tercüme Bürosu

DOĞRU VE GÜVENİLİR ÇEVİRİ…

102 Dilde NOTER ONAYLI YEMİNLİ TERCÜME…

İNFOYED TERCÜME LTD.ŞTİ. deneyimli ve uzman kadrosu ile tercüme-çeviri ihtiyaçlarınızın çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz…

Bizim farkımız tüm çeviri ve tercüme hizmetlerinde kalitemiz, hızımız ve uygun fiyatlarımızdır. Müşterilerimize doğru, kaliteli, hızlı ve ekonomik bir hizmet vermektir.

Tercüme nedir?

Bir dilde yazıların anlamı değişmeyecek şekilde diğer dilde ifade etmektir.

Tercüme Türleri Nelerdir? (Çeviri Türleri Nelerdir?)

YEMİNLİ TERCÜME

Diploma, Formül A Bekârlık Belgesi, transkript, Adli Sicil Belgesi, Boşanma kararları, Rapor, sabıka kaydı belgesi, mezuniyet belgesi, Tez Özeti, not çizelgesi, Öğrenci Belgesi, ehliyet, Vekaletname … gibi belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanları tarafından yapılır.

Yeminli tercüme, noter de yemin zaptı bulunan tercümanlar tarafından yapılan tercümelerdir. Genellikle resmi evraklar için ( lisans diploma, ÖSM sonuç belgesi, öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç belgesi…)

Yeminli tercüme de belgenin altında yeminli tercümanın imzası ve kaşesi yer alır. Tercümenin yasal sorumluluğu da tercümana ait olur.

NOTER YEMİNLİ TERCÜME

Noter yemin zaptı olan tercümanların yaptığı tercüme belgelerin noter tarafından onaylanmış haline noter yeminli tercüme belgeleri denir.

Vekaletnameler, evlilik cüzdanı, Nüfus Cüzdanı, evlenme beyanı, ehliyet,  Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, diploma, hukuki belgeler, Şirket Kuruluş Evrakları, sabıka kaydı belgesi, aile nüfus kayıt örneği,  şirket anlaşmaları… Bu belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanları tarafından yapılır.

NOTER TASDİKLİ TERCÜME

Noter yemin zaptı olan tercümanların yaptığı tercüme belgelerin noter tarafından tasdiklenmiş haline noter tasdikli tercüme belgeleri denir.

Yasal anlaşmalar, transkript, doktor raporu, mahkeme belgeleri, sözleşmeler, geçici mezuniyet belgesi, delil teşkil edecek evraklar, iş sözleşmeleri, ehliyet, sabıka kaydı belgesi, mahkeme kararları, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, uzman doktor raporu, taahhütname, dava dilekçeleri, tapu, bilirkişi raporları, veraset name, imza sirküleri, tutanaklar, bu belgelerin tercümeleri tercüme bürosu yeminli tercümanları tarafından yapılır. Daha sonra bu belgeler noter tarafından tasdik edilir.

NOTER ONAYLI TERCÜME

İşçi – İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Vasiyetname, fatura, Dava Dilekçeleri, doğum belgesi, sabıka kaydı belgesi, evlilik belgesi, İş Sözleşmeleri, ölüm belgesi, uzman doktor raporu, evlilik cüzdanı, Mahkeme Kararları aile nüfus kağıt örneği, veraset name, askerlik belgesi, imza sirküleri, kimlik, Bilirkişi Raporları, uzman doktor raporu, taahhütname …gibi belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanları tarafından yapılır.

Yeminli tercüme belgeleri noter tarafından onaylandığında tüm resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilir.

Noter onaylı tercüme noterde yemin zaptı bulunan tercümanlar tarafından yapılan tercüme belgeleri noterde onaylandıktan sonra bu belgeye noter onaylı tercüme denir.

TİCARİ TERCÜME

İdari şartnameler, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, şirket faaliyet raporları, Bilançolar, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, Vergi Levhası, ticari anlaşmalar, Genel Kurur kararı, distribütörlük, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, Mukaveleler, ticari belgeler, İhale şartnamesi, fatura, ihale dosyaları, Ticari Evraklar, ihale şartnamesi, ortak girişim ve anlaşmaları, konşimento, Banka Ekstreleri, marka patent başvuruları, İmza Sirküleri, akreditif, Kar-zarar Devirleri, sigorta belgeleri, Mizan, gibi belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU tercümanları tarafından yapılır.

RESMİ BELGE TERCÜMELERİ

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, doğum belgesi, vekaletnameler, evlenme belgesi, nüfus cüzdanı, tutanaklar, ölüm belgesi, ehliyet,  diploma, taahhütname, transkript, delil teşkil edecek evraklar, öğrenci belgesi, askerlik terhis belgesi, mahkeme kararları… resmi dairelerden alınır. Bu belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU tercümanları tarafından yapılır.

TEKNİK TERCÜME

Teknik ihale şartname, cihazların kullanım kılavuzları, teknik katalog, teknik broşür, teknik kitapçıkları, bakım kılavuzları, teknik eğitim materyalleri, üretim makinaları, teknik belgeler, teknik projeler, ıso, ce belgeleri, teknik şartnameler, TERCÜME BÜROSU mühendis tercümanları tarafından yapılır.

HUKUKİ TERCÜME

İbraname, Kefaletname, Temlikname, mahkeme kararları, vekaletnameler, ihale dosyalarısözleşmeler,

Boşanma kararları, hukuki Kararlar, Form 184, şirket toplantı tutanakları, Kanun ve yönetmelikler, mahkeme tutanakları, Temlikname,  tanık ifadeleri, hukuki yazışmalar,  Kefaletname, TERCÜME BÜROSU avukat tercümanları tarafından yapılır.

TIBBİ TERCÜME

Hastane tanıtım metin ve broşürleri, hasta bilgileri, klinik rapor, araştırma ve makaleler, göz hastalıkları, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji raporları, tıbbi ürün lisans ve patentleri, tip inceleme sertifikaları, medikal cihazların belgeleri, tıp kitapçıkları… TERCÜME BÜROSU doktor tercümanları tarafından yapılır.

SÖZLÜ ÇEVİRİ

Konuşmacılar 3-5 dakikayı bulan konuşmalar yaparlar. Konuşmanın dinleyicilere tercüme edilmesi için beklerler. Bu sırada tercüman (çevirmen) ise konuşmayı dinler ve bazı notlar alır, Hedef dildeki tercümeyi bir mikrofon aracılığıyla dinleyicilere aktarır.

Yabancıları havaalanı karşılama-uğurlama hizmetleri, Mahkemeler, nikâh daireleri yabancıların evlilikleri, noterlerde vekaletname, şirket kuruluşları, şirket devirleri, yabancıların gayrimenkul alım-satım işlerinde sözlü çeviri tercih edilir. TERCÜME BÜROSU çevirmenleri ile sözlü çeviri hizmeti verilir.

SİMULTANE ÇEVİRİ (EŞ ZAMANLI ÇEVİRİ)

Simultane çeviri özel kabinde bulanan çevirmen konuşmaları kulaklığı ile dinler eş zamanlı hedef dilde mikrofon aracılığı ile aynı anda dinleyicilere aktarılır.

Çok dilli uluslararası organizasyonlar, konferanslar, seminerler, simultane çeviri tercih edilir. TERCÜME BÜROSU çevirmenleri ile simultane çeviri hizmeti verilir.

DEŞİFRE ÇEVİRİ

Konferans, seminer, kongre ve çok dilli toplantılar gibi organizasyonların CD, VCD, DVD, DİVX BETACAM, DVCAM, VHS kaset kayıtların deşifre edilerek Word yazılı doküman haline getirilmesidir.

Müşterimizin talep etmesi durumunda da deşifre edilen Word metnin istenilen dile çeviri yapılmasıdır. TERCÜME BÜROSU çevirmenleri ile deşifre çeviri hizmeti verilir.

EDEBİ ÇEVİRİ

Senaryo, şiir, edebi eserler, öyküler, romanlar gibi eserlerin çevirileridir. TERCÜME BÜROSU çevirmenleri ile edebi çeviri hizmeti verilir.

Tercüme Bürosu Fiyatları

Tercüme bürosu fiyatları 492 sayılı harçlar kanunu gereği bir sayfa 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde, yirmi satır üzerinden ve ya bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden fiyatlandırılır.

Tercüme bürosu fiyatları asıl belge( orijinal belge)  üzerinden değil, çevirisi yapılan hedef dil üzerinden 1 sayfa için 1000 karakter esas alınır.

* Tercüme fiyatlarına katma değer vergisi dâhil değildir.

* Tercüme fiyatlarına noter tasdik ücreti dâhil değildir.

*Yazılı ve sözlü tercüme bürosu tercüme fiyatları çeviri dillerine göre şirketimizi arayınız.

Tercüme Bürosu Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Osmanlıca, Arapça, Türkmence, İspanyolca, Özbekçe, Arnavutça, Romence, Azerice, Litvanca, Boşnakça, Lehçe, Bulgarca, Makedonca, Çekçe, Korece, Çince, Letonca, Danca, Sırpça, Ermenice, Slovence, Estonca, Japonca, Farsça, Macarca, Fince, Moldova’ca, Felemenkçe, Kırgızca, Polonyaca (Lehçe), Gürcüce, Portekizce, Hırvatça, İbranice, Yunanca İsveççe, Norveçce, İtalyanca, Kazakça, Ukraynaca, ….dilleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanlarınca yapılır.