Tercüme

Tercüme nedir?

Dilden dile çevirmek, yani: bir dilde yazıların anlamı değişmeyecek şekilde diğer dilde ifade etmektir.

Tercüme Türleri Nelerdir? (Çeviri Türleri Nelerdir?)

Tercüme, yazılı metnin bir dilden diğerine aktarılmasıdır. Çeviri yazılı olarak bir dili ifade edilenlerin (kaynak dil) veya konuşulanların diğer dilde (hedef dil) anlatılmasıdır.

Tercüme türleri belgelere göre isimlendirilir.

YEMİNLİ TERCÜME

Diploma, transkript, Boşanma kararları, sabıka kaydı belgesi, doktor raporu, mezuniyet belgesi, not çizelgesi, resmi belgeler, ehliyet… gibi belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanları tarafından yapılır.

Yeminli tercüme, noter de yemin eden tercümanlar tarafından yapılan tercümelerdir. Genellikle resmi evraklar için ( diploma, öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç belgesi…

Yeminli tercüme de çeviri metninin altında yeminli tercümanın imzası ve kaşesi yer alır. Tercümenin yasal sorumluluğu tercümana ait olur.

NOTER ONAYLI TERCÜME 

Formül A doğum belgesi, Formül A evlilik belgesi, Formül C ölüm belgesi, evlilik beyannamesi, askerlik terhis belgesi, pasaport, kimlik, hasta bilgileri…gibi belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU tercümanları tarafından yapılır.

Yeminli tercüme noter tarafından onaylanır ve tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilir.

Noter onaylı tercüme noterde yemin zaptı bulunan tercümanlar tarafından yapılan tercümeler noterde onaylandıktan sonra bu belgeye noter onaylı tercüme denir.

TİCARİ TERCÜME

Ticari işletmelere ait belgeler: ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, ATO belgesi, faaliyet belgesi…) ticari yazışmalar, finansal raporlar, uluslararası ihale belgeleri, şirket banka hesapları, taahhütname, vekaletname…gibi belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU tercümanları tarafından yapılır.

RESMİ BELGE TERCÜMELERİ

Formül A doğum belgesi,  Formül A evlenme belgesi, Formül A ölüm belgesi, diploma, transkript, öğrenci belgesi, askerlik terhis belgesi….Resmi dairelerden alınır. Bu belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU tercümanları tarafından yapılır.

 NOTER YEMİNLİ TERCÜME

Ehliyet, evlilik cüzdanı, sözleşmeler, şirket anlaşmaları, hukuki belgeler, sabıka kaydı belgesi, evlenme beyanı, doktor raporu… Bu belgelerin tercümeleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanları tarafından yapılır.

TEKNİK TERCÜME

Cihazların kullanım kılavuzları, teknik kitapçıkları, teknik eğitim materyalleri, teknik belgeler, ISO, CE belgeleri, mühendislik belgeleri… TERCÜME BÜROSU mühendis tercümanları tarafından yapılır.

HUKUKİ TERCÜME

Boşanma kararları, Form 184, şirket toplantı tutanakları, mahkeme tutanakları, tanık ifadeleri, mahkeme kararları… TERCÜME BÜROSU avukat tercümanları tarafından yapılır.

TIBBİ TERCÜME

Uzman doktor raporları, tıbbi içerik ve araştırma makaleleri, hasta bilgileri, tıbbi sertifikalar, hastane katalogları, broşürler…TERCÜME BÜROSU doktor tercümanları tarafından yapılır.

SÖZLÜ ÇEVİRİ

Sözlü çeviri konuşmaların kısa kısa olması, konuşmanın bitmesinden sonra tercümen (çevirmen) konuşulanları hedef dilde çevirilerini yapar.

Sözlü çeviri; Sunum yapan kişi, tercüman (çevirmen) ve katılımcılar aynı toplantı ortamda bulunur.

Örnek: bir masanın etrafında bulunabilirler. İş görüşmeleri, fuarlarda, hastanelerde ya da doktor muayenehanelerini, karakol sanık tanık ifadeleri, mahkemelerde, yabancıları havaalanı karşılama-uğurlama hizmetleri, nikâh daireleri yabancıların evlilikleri, noterlerde vekaletname, şirket kuruluşları, yabancıların gayrimenkul alım-satım işlerinde sözlü çeviri tercih edilir.

SİMULTANE ÇEVİRİ (EŞ ZAMANLI ÇEVİRİ)

Simultane çeviri özel yalıtımlı kabinde bulana çevirmen yapılan konuşmaları kulaklığı ile dinler eş zamanlı hedef dilde mikrofon aracılığı ile dinleyicilere aktarılır.

Çok dilli uluslararası organizasyonlar, seminerler, konferanslarda simultane çeviri tercih edilir.

Simultane çeviri kabinlerinde bulunan kulaklık ve mikrofonlar yardımıyla yapılır. Bir kabinde 2 – 3 çevirmen bulundurulmaktadır. 10-20 dakika arasında çevirmenler arasında değişiklik yapılır.

EDEBİ ÇEVİRİ

Şiir, edebi eserler, öyküler, romanlar, senaryo gibi eserlerin çevirileridir.

Tercüme Fiyatları

Tercüme bürosu fiyatları 492 sayılı harçlar kanunu gereği bir sayfa 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde, yirmi satır üzerinden ve ya bir sayfa boşluksuz bin (1000) karakter üzerinden fiyatlandırılır.

Tercüme bürosu ücreti asıl belge üzerinden değil, çevirisi yapılan hedef dil üzerinden 1 sayfa için 1000 karakter esas alınır.

* Tercüme ücretlerine Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

* Tercüme ücreti ne noter tasdik ücreti dâhil değildir.

* 100.000 karakter ve üzeri tercüme fiyatı indirimi yapılır.

* Yazılı ve sözlü tercüme fiyatları çeviri dillerine göre şirketimizi arayınız.

Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, İspanyolca, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, Çince, Danca, Ermenice, Estonca, Farsça, Fince, Felemenkçe, Kırgızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Korece, Latince, Lehçe, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Moldova’ca, Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Polonyaca (Lehçe), Portekizce, Romence, Vietnamca, Sırpça, Slovence, Tayca, Türkmence, Ukraynaca, Yunanca….dilleri TERCÜME BÜROSU yeminli tercümanlarınca yapılır.

Ankara Çeviri Süreci Adımları

Ankara Sanatsal Tercüme

Ankara Konsolosluk Vize Tercüme

Ankara Çapraz Tercüme

Ankara Kitap, Broşür Tercüme