Türkmence Tercüme

TÜRKMENCE TERCÜME

Türkmenistan‘da yaşayan Türkmenlerin konuştuğu, Türk dil ailesine bağlı Doğu Oğuz diline Türkmence denir. Bu dil Türkmenistan’ın resmi dil olup yaklaşık 7 milyon kişi tarafından konuşulur ve resmi dildir, Afganistan ile İran‘ın sınır bölgelerinde de konuşulur.

Türkmenistan ekonomisi, büyük ölçüde doğal gaz satışına bağlıdır. Türkmenistan, dünyanın en büyük dördüncü doğal gaz üreticisidir. Dünyadaki doğalgaz rezervinin yüzde 12’sine sahiptir. Kazakistan, Rusya, Afganistan ve Çin’e kadar uzanan doğal gaz boru hatları mevcuttur. Hazar Denizi’nden; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye aracılığıyla Avrupa’ya doğal gaz boru hattı döşeme projesi vardır. Türkmenistan ekonomisinin bir diğer önemli sektörü inşaattır. İnşaatların büyük kısmını Türk ve Fransız firmaları  yapmaktadır.
Türkmenistan’da ekonominin diğer bir büyük  bölümünü de pamuk üretimi oluşturur. Ülke, dünyanın dokuzuncu pamuk üreticisidir. Rusya, İran, Türkiye ve Çin başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeye ham pamuk ihraç etmektedir. Ayrıca ülke önemli bir tahıl üreticisidir.

Türkmenistan, elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını kendi karşılar. Ülkede son yıllarda yeni santral yapımları hız kazanmıştır. Enerji tesislerinin büyük kısmını Türk firmaları gerçekleştirmektedir. Türkmenistan’da sanayiden inşaata birçok sektörde aktif rol almaktayız. Yeni ticari anlaşmalara imza atmak ve Türkmenistan pazarında yer almak istiyorsanız sektörel terim ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olan Türkmence tercüme bürolarına , Türkmence  Türkçe tercüme ve Türkçe Türkmence  tercüme yapan noter yeminli Türkmence tercümeye ve mütercim tercümanlara müracaat etmeniz gerekmektedir.

Türkmenistan’da Avrupa standartlarında eğitim fırsatları, Türk öğrencilere sunulmaktadır. Türkmenistan kültür açısından da Türk öğrenciler için sorun yaşatmayacak ülkelerden bir tanesidir. Türkmenistan üniversitelerinden mezun olan kişiler Türkmenistan’da kalarak çalışmaya başlayabilir veya sahip olacakları europass mavi diplomayla Avrupa’da çalışma fırsatlarını yakalayarak mesleklerini icra edebilirler.
Türkmenistan üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlanmaktadır.  Türkmenistan’da üniversite eğitimi almak istiyorsanız Türkmence tercüme bürosundan Türkmence yeminli tercüman tarafından belgelerinizin noter yeminli Türkmence tercümesinin yapılması gerekmektedir.

Türkmenistan, etkileyici doğası ve Türk kültürünü yansıtan turistik noktalarıyla göz kamaştıran bir ülkedir. Ülke topraklarında, turistler için birçok tarihi,doğal ve kültürel gezi alanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nisa Antik kenti, Merv, Köhneürgenç gibi tarihi ve kültürel anıtlar ile Dehistan ve Şehrislam antik kentleri, Cehennem Kapısı krateri, Tarafsızlık Anıtı vb.

            Türkmence tercüme nedir? Şöyle ifade edilebilir: Türkmenceden başka bir dile aktarılan yazı, kitap, evrak, belge vs. Türkmence tercüme büroları ve Türkmence yeminli tercüme büroları bu işin en sağlıklı yapıldığı yerlerdir. Bu tercüme bürolarında hem Türkçe Türkmence tercüme hem de Türkmence Türkçe tercüme yapılmaktadır. Noter yeminli Türkmence tercümeye ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak yer Türkmence yeminli tercüme büroları olacaktır. Bu bürolarda yapılan tercümeler imzalanıp onaylandıktan sonra notere gider ve noterden de onay alındığında işlem tamamlanmış olur.

Türkmence tercüme büroları ve yeminli Türkmence tercüme bürolarında, Türkmence Türkçe çeviri ve Türkçe Türkmence çeviri olarak birçok kategoride çalışma yapılmaktadır. Bazıları şunlardır :

Türkmence yeminli tercüme

Yeminli tercümanın, çeviriyi belgenin aslına bağlı kalarak yapması,imzalayıp onaylamasına yeminli tercüme denir. Türkmence yeminli tercümanlarımız; pasaport tercümesi, kimlik belgesi tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, ehliyet tercümesi, tapu belgesi tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, vize başvuru evrakları, ticari sözleşmeler tercümesi vs. daha birçok belgede Türkmence yeminli tercüme yaparak yardımınıza hazır.

Türkmence hukuki tercüme

Hukuki metinler hata kabul etmeyen,çoğu zaman hayati öneme sahip olan yasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kuralları içerdiğinden titiz bir şekilde, alanında uzman tercümanlarımız tarafından Türkmence hukuki tercüme son derece özenli yapılmaktadır.Sözleşme çevirileri, mahkeme ve şahit kayıtları, yeminli beyanlar,tebligat tercümesi,patent tercümesi vs. hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Türkmence teknik tercüme

Elektrik, sanayi, mühendislik, imalat, üretim gibi teknik bilgi gerektiren konularda Türkmence teknik tercüme başarımıza güvenerek her türlü evrak ve belgenizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz. Bu evraklar ve belgeler: her türlü makine, teçhizat, ekipmanın bakım ve kullanma kılavuzları tercümesi, ISO-CE belgeleri tercümesi, vs.

Türkmence web sitesi tercüme

Dünyaya açılan yol tanıtım yapmaktır.Web sitenizdeki tüm içerikleri bir dosya haline getiririz. Web siteniz için talep edilen Türkmence web sitesi tercümesini gerçekleştirdikten sonra tercümemiz web sitenizdeki sayfalara yerleştirilir ve yayınlanır. Bundan sonra istediğiniz ülkede ve sektörde kolayca tanınmanızın önünde hiçbir engel kalmamış olacaktır.

Türkmence noter tasdikli yeminli tercüme

Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış belge ve evrakların, noter tarafından da onaylanmasına Türkmence noter tasdikli yeminli tercüme denir. Yani devlet onayını da almanız gereken durumlarda, Türkmence noter tasdikli yeminli tercüme yapan büromuz hizmetleriyle yanınızdadır.Bu belgeler: vize başvurusu evrakları tercümesi, çalışma izni başvuru belgeleri tercümesi, Yök denklik belgeleri tercümesi, gümrük belgeleri tercümesi, mahkeme kararı tercümesi, adli sicil kaydı tercümesi vs.

Türkmence tıbbı tercüme

“İnsan sağlığı her şeyden önemlidir.”görüşünü düstur edindiğimizden Türkmence tıbbi tercümeleri çok önemsemekteyiz.Hastane raporu tercümesi, Sağlık raporu tercümesi, Adli tıp raporu tercümesi, Epikriz raporu tercümesi vs. hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Türkmence katalog tercümesi

İhracat yapabilmek için ürettiğiniz mamüllerin yurt dışında tanıtılması gerekmektedir. Sizin ürettiğiniz ya da hizmet verdiğiniz konularda katologun kesinlikle o dil olması  gerekir ki o ülkede daha fazla kazanç elde edebilesiniz. Bunun olabilmesi için de Türkmence katalog tercümesi yaptırarak ürünlerinizin reklamını yapmanız gerekmektedir.Bu konuda her zaman yardıma hazırız. Hizmetlerimiz: ürün tanıtım katalogu, kurumsal kimlik tercümesi vs.

Türkmence sözlü tercüme

Bir dilin farklı bir dile sözlü olarak çevrilmesi işlemine sözlü tercüme denir. Hassasiyet gerektiren bir konu olan Türkmence sözlü tercüme , işinde uzman olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Türkmence Ankara tercüme bürosu olarak toplantı, iş görüşmesi, seminer, yabancı konuk ağırlama, konferans vb. gibi organizasyonlara sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz. Türkmen,Azeri, Japon,Çinli,  Fransız, İngiliz, Alman misafiriniz geldiği zaman yalnız değilsiniz, uzman ekibimiz siz ve misafiriniz arasında köprü olacaktır.

Türkmence yeminli öğrenci belgeleri

Yurt dışına eğitim amacıyla gitmeyi düşünen öğrencilerin alması gereken belgelerin yeminli tercümanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Diploma tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, takdir-teşekkür belgesi tercümesi gibi Türkmence yeminli öğrenci belgeleri tercümenizi yapmaya talibiz.

Türkmence Akademik tercüme

Üniversite öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin ve araştırma görevlilerinin; terimlerle dolu,bilim dili kullanarak yazdıkları tez,makale ve araştırmalarını uluslararası akademik dergilerde yayımlanmaya uzman Türkmence akademik tercüme hizmetimiz sayesinde hazır hale getiriyoruz. Bilimsel makale tercümesi, sunum tercümesi, lisans tezi tercümesi vs. hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Türkmence deşifre tercüme

Yabancı katılımcıların ya da konuşmacıların olduğu  herhangi bir seminerde, toplantıda ya da kongrede konuşmacıların söylediklerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasına deşifre tercümesi denir. Türkmence deşifre tercümedeki yetkinliğimizle daima hizmetinizdeyiz. Seminer ses kaydı, panel ses kaydı, sempozyum ses kaydı, kurumsal toplantı ses kaydı vs.hizmetlerimiz vardır.

Türkmence simultane tercüme

Bir dilden başka bir  dile eş zamanlı olarak konuşmacının söylediklerinin tercüme edilmesine simultane tercüme denir.Özellikle uluslararası toplantılarda yabancı katılımcıların konuşmacı veya dinleyici olarak geldiği ve sürenin kısıtın olduğu durumlarda gereklidir.Tercüme bürolarının önem verdiği ve uzman yetiştirdiği önemli bir konudur Türkmence simultane tercüme. Uluslararası siyasi toplantılarda, sempozyumlarda, konferanslarda vs. hizmet vermekteyiz.

Türkmence tercüme fiyatları ne kadar?Türkmence yeminli tercüme fiyatları ne kadar? Ücretlerin belirlenebilmesi; çevrilen belgenin resmiyetine, kullanılan dilin akademik ya da günlük dil oluşuna, belgenin mahiyetine, sayfa sayısına ve aciliyetine bağlıdır. Fiyat almak isterseniz sunulan  iletişim seçeneklerinden biriyle Türkmence tercüme büromuza ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Türkmence Türkçe tercüme , Türkmence Azerice tercüme , başka dillerden Türkmenceye tercüme, Türkmenceden diğer dillere sözlü ve yazılı tercümelerinizi ve bütün onay gerektiren işlemlerinizi uzman kadromuzla sorunsuzca yapıp size teslim ediyoruz. Kızılay tercüme bürosu olarak İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dille alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dilin kültürünü takip eden ,araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla   hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli hizmet vermektedir. Aynı zamanda gizliliğe de çok önem verdiğimiz için gönül rahatlığıyla bizimle çalışabilirsiniz.