Yeminli Tercüme Bürosu

Yeminli Tercüme

Noterden yemin zaptı olan tercümanlar tarafından yapılan tercümedir. Noter yeminli tercümanlar belge çevirisini doğru ve eksiksiz çevirmek zorundalardır.

Yeminli Tercüme Belgeleri Nelerdir?

Diploma, pasaport, not dökümü (transkript), pasaport, apostil, mahkeme kararı, boşanma kararı, taahhütname, imza sirküleri, formül A doğum belgesi, formül B evlenme belgesi, formül C ölüm belgesi, vekaletname…Infoyed Tercüme Ltd. Şti. tüm dillerde yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Teknik Tercüme

CE belgesi, Sertifika, TSE belgesi, Broşür, Katalog, Teknik eğitim dökümanları, Kullanım Kılavuzu… Ankara yeminli tercüme bürosu mühendis noter yeminli tercümanları ile Ankara teknik yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Ticari Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, taahhütname, vekaletname, vergi levhası, ATO belgesi, faaliyet belgesi… Ankara yeminli tercüme bürosu noter yeminli tercümanları ile Ankara ticari yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Hukuki Tercüme

Mahkeme evrakları, mahkeme kararları, boşanma kararları, yurtdışı tebligatları, patent başvuruları.. Ankara yeminli tercüme bürosu avukat yeminli tercümanları ile tüm dünya dillerinde Ankara hukuki yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Tıbbi Tercüme

Hasta bilgileri, doktor raporu, heyet raporu, epikriz raporu, ameliyat raporu… yeminli tercüme bürosu doktor yeminli tercümanları ile tüm dillerde Ankara tıbbi yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Resmi makamlar tarafından verilen diploma, transkript, askerlik terhis belgesi, sabıka kaydı belgesi, vasiyetname… Yeminli tercüman tarafından tercümenin yapılması, noter tarafından onaylanması gerekir. Yeminli tercüme belgesi üzerinde yeminli tercüman, yeminli tercüme bürosu tarafından imzalanıp kaşelenmesi, noter tarafından da tasdik edilir.

Resmi kurumlara verilecek (diploma, ehliyet, nüfus kâğıt örneği, bekârlık belgesi, evlilik belgesi, pasaport, aile cüzdanı, boşanma kararı gibi belgeler yurtdışında kullanılacak ise noter onaylı tercüme yaptırılması gerekir. Bu işlemi yeminli tercüme bürosu tarafından yapılır.

Sözlü Tercüme

Nikâh daireleri, noter, mahkeme, karakol sanık-tanık ifadeleri, şirket toplantıları, hastanede yabancı hastalar için sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

Pasaport Tercüme

Pasaport yurt dışına giriş-çıkış için kullanılır. İnfoyed yeminli tercüme bürosu tüm dillerde pasaport tercümesi yapmaktadır.

Doğum Belgesi Tercüme

Doğum belgesi ile yabancılar Türkiye’de nikâh dairelerine başvuru yapabilirler. Infoyed yeminli tercüme bürosu tüm dillerde doğum belgesi tercümesi yapmaktadır.

Nüfus Kayıt Örneği Tercüme

Nüfus kayıt örneği aile bireylerinin kimlik bilgileri, adı-soyadı, doğum tarihi, evli, bekâr, adreslerini gösteren resmi evraktır. Nüfus kayıt örneği e-devlet veya İl / İlçe nüfus müdürlüklerinden alınabilir. İnfoyed yeminli tercüme bürosu tüm dillerde nüfus kayıt örneği tercümesi yapmaktadır.

Yeminli Tercüme Bürosu Dilleri

İngilizce, Almanca, Fransızca , İspanyolca,  İsveççe, Rumca,  Rusça,  Boşnakça, ,Azerice,  Bulgarca, Fince, Rusça, Tatarca, Macarca, Makedonca, Moğolca, Latince, Yunanca,  Slovakça,  Slovence,  Süryanice,  Moldovca,  Arnavutça, Türkmence,  Danca,  Romence, Ermenice, Farsça, Sırpça, Çekçe, Çince, Danimarka’ca, Arapça, , Vietnamca, Felemenkçe, , Gürcüce, , Hırvatça, ,  Kırgızca, Korece, İbranice, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Lehçe, Norveççe, Ukraynaca, , Portekizce, Osmanlıca, Özbekçe, Danimarka’ca… dillerinde Ankara yeminli tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme Bürosu Tercüme Fiyatları

Genel belgelerde 1000 karakter yeminli tercüme bürosu fiyatları 2021, İngilizce 20 TL, Almanca 25 TL, Fransızca 30 TL, Sözleşme, tıbbi, hukuki, teknik, ticari belgelerde yeminli tercüme fiyatı artmaktadır.

Sayfa başına yeminli tercüme bürosu fiyatı karakter sayıları farklı olduğu için değişiklik gösterir.

Yeminli Tercüme Bürosu Fiyatları Hesaplama?

Yazıyı yazdığınız Word sayfasının sol alt tarafında sözcük ve karakter sayımı yapan bir araç vardır. Yazılan metinde kaç sayfa, kaç sözcük, kaç karakter olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.