Yeminli Tercüme

YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli TercümeYeminli tercüme nedir ?  Yeminli tercüme ücretleri ne kadar ? Noterden yemin zaptı olan mütercimin yapmış olduğu tercüme hizmetidir. Bu hizmet yazılı yada sözlü olabilir.  Sözlü yeminli tercüme noterde, tapu da yada evlendirme dairelerde yapılmaktadır. Yazılı yeminli tercüme ise tercümesi yapılmış metnin yada belgenin kaşeli ve imzalı olmak zorundadır. Bu kaşede hangi dilden hangi dile yapıldığı ve yeminli tercümanın ismi olmak zorundadır.  Yeminli tercüme ücretleri 1000 karakter olarak fiyatlandırmaktadır, Fiyatı etkileyen ikinci unsur belgenin uzmanlık gerektirip gerektirmediğidir. Tıbbı bir metin ile eğitim belgelerinin yeminli tercüme fiyatları farklıdır. Fiyat almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yeminli tercüman nedir ? Yeminli tercüme bürosu nedir ? Yeminli tercüman olmak için o dile yetkinliğini ispatlamak zorundadır kişi. Bu yetkinlik o bölümü okumak olmak zorunda değildir ancak mütercim tercümanlık bölümü olması kişiye yeminli tercüme olmada avantaj sağlamaktadır. Yeminli Tercüme bürosu yazı olarak yapılan çevirilerin kaşeli imzalı olarak belgeyi teslim etmesidir. Şirket kaşesi ve mütercim isimin yazılması sonrasında belge yeminli tercüme olur.

Yeminli tercüme; yeminli tercüman tarafından çevrilip aynı tercüman tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümeye denir. Yeminli tercümanlar, lisans eğitimini dil ile ilgili bir bölümde tamamlamış veya uzun süre yurt dışında yaşamış ve bir yabancı dilde uzmanlaşmış kişilerdir. Yeminli tercüman olmak isteyen kişi, notere başvurur ve yeminini noter huzurunda ederek yeminli tercüman olur. Yeminli tercüman sertifikası sadece noterlerden alınmaktadır. Bir noter sadece kendi noterine bağlı bulunan yeminli tercümanın imzasını onaylama yetkisine sahiptir.

Yeminli tercümesi yapılmış evrak demek; gerçekliğini ve doğruluğunu her yerde koruyan, aslına uygun evrak demek olduğu için devlet kurum ve kuruluşları resmi belgelerin çevirisini, sadece yeminli tercümanın ıslak imza ve mührü varsa kabul eder. Üniversiteler, devlet daireleri, evlenme daireleri, bankalar, noterler, konsolosluklar, üniversiteler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşları yeminli tercüme onayı istemektedir.

Bazı resmi kurumlar, yeminli tercümeyi kabul ederken kimi resmi makamlar ise yeminli tercümeyi noter tasdiki ile birlikte istemektedir. Bu durumda çeviriyi yapan yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noterde evrak, tasdik ettirilmelidir. Noter tasdikinden sonra apostil tasdikinin de gerektiği durumlarda noterin bulunduğu kaymakamlıkta ücretsiz olarak apostil tasdiki yapılabilmektedir.

Yeminli tercüme hizmetleri sözlü ya da yazılı olarak verilebilmektedir. Ticaret ve sanayi odalarında yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemlerinde, hisse devirlerinde, noterde vekalet verilmesinde, araç alım-satımı gibi işlemler sırasında, yabancı uyruklu vatandaşların evlilik ve boşanma işlemlerinde sözlü yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemler esnasında taraflar arasındaki iletişimin doğru, hızlı ve eksiksiz bir şekilde sağlanması sözlü yeminli tercüme hizmetini veren tercümanın alanında yetkin olmasına bağlıdır.

Yeminli mezuniyet belgesi tercümesi, yeminli öğrenci belgesi tercümesi, yeminli vekalet tercümesi, yeminli taahhütname tercümesi, yeminli YÖK denklik belgeleri tercümesi, yeminli diploma eki (Suplement) tercümesi, yeminli ihale şartnamesi tercümesi, yeminli gelir ve gider tablosu tercümesi, yeminli bilanço tercümesi, yeminli finans ve bankacılık evrakları tercümesi, yeminli vergi levhası tercümesi, yeminli sigorta poliçesi tercümesi, yeminli imza sirküleri tercümesi, yeminli kira ve satış sözleşmesi tercümesi, yeminli yönetim kurulu kararları tercümesi, yeminli Mernis belgeleri tercümesi, yeminli nüfus kayıt örneği tercümesi, yeminli konsolosluk evrakları tercümesi, yeminli faaliyet belgesi tercümesi, yeminli sponsor belgesi tercümesi, yeminli ticaret sicil gazetesi tercümesi, yeminli şirket ana sözleşmesi tercümesi, yeminli sağlık raporu tercümesi, yeminli teminat mektubu tercümesi, yeminli fatura tercümesi, yeminli sertifika tercümesi, yeminli uluslararası sözleşmeler tercümesi, yeminli boşanma kararı tercümesi, yeminli doktor raporu tercümesi,  yeminli nüfus kâğıt örneği tercümesi, yeminli teknik katalog-broşür tercümesi, yeminli imza sirküleri tercümesi, yeminli epikriz raporu tercümesi, yeminli evlilik cüzdanı tercümesi, yeminli ehliyet tercümesi, yeminli Formül A belgesi tercümesi, yeminli Formül B belgesi tercümesi, yeminli Formül C belgesi tercümesi, yeminli ISO belgesi tercümesi, yeminli uluslararası davalarda sunulacak belgeler tercümesi, yeminli göçmenlik belgesi tercümesi, şirketler arası sözleşmeler yeminli tercüme, yeminli şirketler arası anlaşmalar tercümesi, yeminli şirket kuruluş belgeleri tercümesi, yeminli uluslararası antlaşmalar tercümesi , yeminli ihale dosyaları tercümesi, yeminli bankacılık raporları tercümesi, yeminli finans raporları tercümesi, yeminli pasaport tercümesi, yeminli kimlik tercümesi, yeminli diploma tercümesi, yeminli transkript tercümesi, yeminli hastane raporları tercümesi, yeminli doğum belgesi tercümesi, yeminli sabıka kaydı tercümesi, yeminli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği tercümesi, yeminli ikametgah belgesi tercümesi, yeminli kalite belgesi tercümesi, yeminli patent tercümesi, yeminli araştırma raporları tercümesi vb. belgelerin tercümeleri; Ankara yeminli tercüme ofislerinden biri olan İnfoyed Tercümenin konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanları tarafından titizlikle yapılıp tarafınıza sunulmaktadır.

Yeminli tercümede ve yeminli noter onaylı tercümede İngilizce yeminli tercüme, Almanca yeminli tercüme, Fransızca yeminli tercüme, Arapça yeminli tercüme, Rusça yeminli tercüme başta olmak üzere bütün dillerde yeminli, noter onaylı ve apostilli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Yeminli tercüme fiyatları, tercüme edilecek dilin yaygın ya da az kullanımına, belgenin karakter ve sayfa sayısına, teslimat seçeneklerine ve tercümenin aciliyetine göre değişiklik göstermektedir. Fiyat almak isterseniz sunulan iletişim seçeneklerinden biriyle yeminli Ankara Kızılay yeminli tercüme bürolarından olan İnfoyed Tercümeye ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Ankara yeminli çeviri ofislerinden olan İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dillerle alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dillerin kültürünü takip eden, araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli bir çeviri hizmeti vermektedir. Ofisimize gelerek ya da belgenizi whatsapptan veya mail olarak göndererek online yeminli tercüme hizmeti de almanız mümkündür.

Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Diller

İNFOYED YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

  • Adres : Meşrutiyet Caddesi 15 / 28 Kızılay Çankaya ANKARA
  • Telefon : 0312 419 20 99
  • Email : infoyed@gmail.com
  • Çalışma saatleri 09:00 - 21:00