Yunanca Tercüme

Yunanca Tercüme

Yunanca tercüme Yunancadan başka bir dile aktarılan yazı, kitap, evrak, belge vs. Yunanca tercüme büroları ve Yunanca yeminli tercüme büroları bu işin en sağlıklı yapıldığı yerlerdir. Bu tercüme bürolarında hem Türkçe Yunanca tercüme hem de Yunanca Türkçe tercüme yapılmaktadır. Noter yeminli Yunanca tercümeye ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak yer Yunanca yeminli tercüme büroları olacaktır. Bu bürolarda yapılan tercümeler imzalanıp onaylandıktan sonra notere gider ve noterden de onay alındığında işlem tamamlanmış olur.

Yunanca tercüme büroları ve yeminli Yunanca tercüme bürolarında, Yunanca  Türkçe çeviri ve Türkçe Yunanca çeviri olarak birçok kategoride çalışma yapılmaktadır

Hint Avrupa Dil ailesine ait Helenik bir dildir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin resmi dili Yunancadır. Bu dil dünyanın en eski dillerinden biridir. Yunanlar, tarih boyunca üç kıtada yer aldılar: Avrupa, Asya ve Avrupa. Bir zamanlar siyahi Afrikalıların bile Yunanca konuşmasının nedeni de Yunancanın geniş bir alana yayılmasıdır. Avrupa’daki dillerin birçoğunda Yunanca kökenli sözcüklerin bulunması da bu yüzdendir.

Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca iç içe olması, kültürel olarak bu iki ülke arasında birçok alışverişin olmasını sağlamıştır. Türkçedeki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunancadan Türkçeye geçmiştir. Yine birçok şehir ismi, denizcilikle ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır. Bunun yanında Yunancaya da Türkçeden girmiş birçok sözcük bulunmaktadır. İki ülke ilişkileri bakımından dikkat çeken bir diğer gelişme de birçok Türk televizyon dizisinin Yunan televizyonlarında yayımlanmakta olması ve yüksek bir izleme oranına sahip olmalarıdır. İşte tam da burada Yunanca Türkçe tercüme  ve Türkçe Yunanca tercüme devreye girmektedir. İki kültüre ait kavramların en iyi şekilde ve özünden kopmadan ifade edilebilmesi için Yunanca Türkçe tercüme ve Türkçe Yunanca tercümenin çok iyi yapılması gerekmektedir.

Yunanlar, Batı medeniyetinin ortaya çıktığı ilk toplum olarak görülmektedir. İlk olimpiyat oyunları da MÖ 776’da Yunanistan’da çıkmıştır. Felsefenin, tiyatronun en önemlisi de demokrasinin doğduğu yer yine Yunanistan’dır. Yunan kültürünün içinden birçok ünlü bilim adamı ve felsefeci yetişmiştir. Matematikte ; Pisagor, Öklid ve Arşimet gibi büyük cebirciler yetişmiştir. Dünya üzerindeki ilk tarihçi Herodot da bu kültürün yetiştirdiği bir değerdir. Tıp biliminin babası Hipokrat yine bu toprakların yetiştirdiği önemli bir değerdir.Yunan kültürünün en önemli aydınlarını yani filozoflarını anmadan geçmek büyük bir hata olurdu.Bunlar: Sokrates,Heraklitos (Herakleitos),Eflatun (Platon),Aristo (Aristoteles), Demokritos, Tales (Thales), Epikür (Epikuros). Bu bilim adamlarının ve filozoflaın düşüncelerini anlaşılır bir şekilde kültürümüze kazandırmak Tercüme bürolarının ve Yunanca Türkçe tercüme yapan mütercim tercümanların görevidir.

Yunanistan’ın ekonomisinin %80’inden fazlasını turizm ve hizmet sektörü oluşturmaktadır. Türkler, Schengen vizesi alarak Yunanistan’a gidebilmektedirler. Yunanistan’a giden Türk turistlerin ilk ziyaret yeri tabii ki 16 Ağustos 2013 tarihinde restorasyonu tamamlanan ve  ardından tekrar ziyarete açılan Selanik’teki Atatürk Evi’dir. Yunanistan’ın her yanına dağılmış olan tarihsel yapılar, müzeler, adalar ve kumsallar da vatandaşlarımızın beğeniyle gezdiği yerlerdir. Yunanlar kimlikleriyle ülkemize rahatlıkla gelebilmektedirler. Türkiye’ye kolayca gelebilen çok sayıda Yunanistan uyruklu öğrenciye, ülkemiz üniversitelerinde öğrenim görebilmelerini teminen yükseköğrenim bursu tahsis edilmektedir. Bu da Türk Yunan kültür kaynaşmasını sağlayan bir etken olarak karşımıza çıkar. Beraberinde doğal olarak Türkçe Yunanca tercüme ve Yunanca Türkçe tercümenin kapısının çalınması demektir.

Yunanca Yeminli Tercüme

Yeminli tercümanın, çeviriyi belgenin aslına bağlı kalarak yapması, imzalayıp onaylamasına yeminli tercüme denir. Yunanca yeminli tercümanlarımız; nüfus cüzdanı tercümesi, pasaport tercümesi, kimlik belgesi tercümesi, nüfus kayıt örneği tercümesi, adli sicil belgesi tercümesi, ehliyet tercümesi, tapu belgesi tercümesi, apostil tercümesi vs. daha birçok belgede Yunanca yeminli tercüme yaparak işlerinizi kolaylaştırırız.

Yunanca hukuki tercüme

Hukuki metinler hata kabul etmeyen,çoğu zaman hayati öneme sahip olan yasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kuralları içerdiğinden titiz bir şekilde, alanında uzman tercümanlarımız tarafından Yunanca hukuki tercüme son derece özenli yapılmaktadır. Sözleşme çevirileri,muvafakatname, boşanma kararı tercümesi, vergi levhası tercümesi, hissedarlar sözleşmesi tercümesi, mahkeme ve şahit kayıtları, yeminli beyanlar, taahhütname tercümesi,  vs. işlemlerinizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz.

Yunanca teknik tercüme

Elektrik, sanayi, mühendislik, imalat, üretim gibi teknik bilgi gerektiren konularda Yunanca teknik tercüme başarımıza güvenerek her türlü evrak ve belgenizi gönül rahatlığıyla bize teslim edebilirsiniz. Bu evraklar ve belgeler: üretim lisansı tercümesi, her türlü makine, teçhizat, ekipmanın bakım ve kullanma kılavuzları tercümesi, TSE belgesi tercümesi, teknik şartname tercümesi, uzman raporu tercümesi vs.

Yunanca web sitesi tercüme

Dünyaya açılan yol tanıtım yapmaktır. Tanıtımını yapmak istediğiniz web sitenizdeki tüm içerikleri bir dosya haline getiriyoruz. Web siteniz için talep edilen Yunanca web sitesi tercümesini gerçekleştirdikten sonra tercümemiz web sitenizdeki sayfalara yerleştirilir ve yayınlanır. Bundan sonra istediğiniz ülkede ve sektörde kolayca tanınmanızın önünde hiçbir engel kalmamış olacaktır.

Yunanca noter tasdikli yeminli tercüme

Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış belge ve evrakların, noter tarafından da onaylanmasına Yunanca  noter tasdikli yeminli tercüme denir. Yani devlet onayını da almanız gereken durumlarda, Yunanca noter tasdikli yeminli tercüme yapan büromuz hizmetleriyle yanınızdadır. Bu belgeler: vize başvurusu evrakları tercümesi, çalışma izni başvuru belgeleri tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, sertifika tercümesi, bonservis tercümesi, aile nüfus kayıt örneği tercümesi, uygunluk beyanı tercümesi vs. hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.

Yunanca tıbbı tercüme

“İnsan sağlığı her şeyden önemlidir.”görüşünü düstur edindiğimizden Yunanca tıbbi tercümeleri çok önemsemekteyiz. Hastane raporu tercümesi, sağlık raporu tercümesi, prospektüs tercümesi,tıbbi akademik makaleler tercümesi, adli tıp raporu tercümesi, medikal cihaz ve ekipman tercümesi vs. birçok çevirinizi üstlenmeye hazırız.

Yunanca katalog tercümesi

İhracat yapabilmek için ürettiğiniz mamüllerin yurt dışında tanıtılması gerekmektedir. Sizin ürettiğiniz ya da hizmet verdiğiniz konularda katoloğun kesinlikle o dil olması  gerekir ki o ülkede daha fazla kazanç elde edebilesiniz. Bunun olabilmesi için de Yunanca katalog tercümesi yaptırarak ürünlerinizin reklamını yapmanız gerekmektedir. Bu konuda her zaman yardıma hazırız. Hizmetlerimiz: ürün tanıtım katalogu, kurumsal kimlik tercümesi, katalog tercümesi, broşür tercümesi vs.

Yunanca sözlü tercüme

Bir dilin farklı bir dile sözlü olarak çevrilmesi işlemine sözlü tercüme denir. Hassasiyet gerektiren bir konu olan  Yunanca sözlü tercüme işinde uzman olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Ankara tercüme bürosu olarak toplantı, iş görüşmesi, seminer, yabancı konuk ağırlama, yabancı konuk uğurlama, düğün, eğitim sunumları vb. gibi organizasyonlara sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz.Yunan, Rus, Fransız, İngiliz, Alman misafiriniz geldiği zaman yalnız değilsiniz, uzman ekibimiz siz ve misafiriniz arasında köprü olacak ve işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Yunanca yeminli öğrenci belgeleri

Yurt dışına eğitim amacıyla gitmeyi düşünen öğrencilerin alması gereken belgelerin yeminli tercümanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Diploma tercümesi, geçici mezuniyet belgesi tercümesi, yurt dışı eğitim başvuru belgeleri tercümesi, transkript tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, başarı belgesi tercümesi gibi Yunanca yeminli öğrenci belgeleri tercümenizi yapmaya talibiz.

Yunanca Akademik tercüme

Üniversite öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin ve araştırma görevlilerinin; terimlerle dolu,bilim dili kullanarak yazdıkları tez,makale ve araştırmalarını uluslararası akademik dergilerde yayımlanmaya uzman Yunanca akademik tercüme hizmetimiz sayesinde hazır hale getiriyoruz. Dini makale tercümesi, bilimsel makale tercümesi, ödev tercümesi, akademik literatür araştırma tercümesi, sunum tercümesi, lisans tezi tercümesi, yüksek lisans tezi tercümesi, doktora tezi tercümesi gibi büyük emekler vererek yazdığınız bu akademik yazıları gözümüzden bile sakınarak tercüme edeceğimize inanabilirsiniz.

Yunanca deşifre tercüme

Yabancı katılımcıların ya da konuşmacıların olduğu  herhangi bir seminerde, toplantıda ya da kongrede konuşmacıların söylediklerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasına deşifre tercümesi denir.  Yunanca deşifre tercümedeki yetkinliğimizle daima hizmetinizdeyiz. Seminer ses kaydı tercümesi, panel ses kaydı tercümesi, sempozyum ses kaydı tercümesi vs. hizmetlerimizle yanınızdayız.

Yunanca simultane tercüme

Bir dilden başka bir  dile eş zamanlı olarak konuşmacının söylediklerinin tercüme edilmesine simultane tercüme denir.Özellikle uluslararası toplantılarda yabancı katılımcıların konuşmacı veya dinleyici olarak geldiği ve sürenin kısıtın olduğu durumlarda gereklidir.Tercüme bürolarının önem verdiği ve uzman yetiştirdiği önemli bir konudur Yunanca simultane tercüme. Uluslararası siyasi toplantılar, dini toplantılar, sempozyumlar ve konferanslarda ayrıca açılış törenleri gibi birçok etkinlikte hizmet vermekteyiz. Size yardımcı olmamızı isterseniz Ankara tercüme büromuza ulaşabilirsiniz.

Yunanca tercüme fiyatları ne kadar? ,  Yunanca yeminli tercüme fiyatları ne kadar? Ücretlerin belirlenebilmesi; çevrilen belgenin resmiyetine, kullanılan dilin akademik ya da günlük dil oluşuna, belgenin mahiyetine, sayfa sayısına ve aciliyetine bağlıdır. Fiyat almak isterseniz sunulan  iletişim seçeneklerinden biriyle Yunanca tercüme büromuza ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

            Yunanca Türkçe tercüme , Türkçe Yunanca tercüme , başka dillerden Yunancaya tercüme, Yunancadan diğer dillere sözlü ve yazılı tercümelerinizi ve bütün onay gerektiren işlemlerinizi uzman kadromuzla sorunsuzca yapıp size teslim ediyoruz. Yeminli Tercüme olarak İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dille alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dilin kültürünü takip eden ,araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla   hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli hizmet vermektedir. Aynı zamanda gizliliğe de çok önem verdiğimiz için gönül rahatlığıyla bizimle çalışabilirsiniz.