Ankara Tercüme Çeviri

Ankara Tercüme diploma, transkript, resmi belgeler, hukuki, tıbbi, deşifre, teknik, ticari, finansal, web sitesi, medikal, edebi, yeminli ve noter onaylı tercüme noter yeminli tercüman kadromuz ile tüm dünya dillerinde tercüme-çeviri hizmetini vermekteyiz.

Tercümanın Tercümede Dikkat Edilecek Hususları

Tercüme yapılacak metnin gerçek anlamında değişiklik yapılmaması, harf ya da rakam hatasının olmaması özenle çevirinin yapılması gerekir.

Ankara Yeminli Tercüme

Noter zaptı olan yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercüme belgeleridir. Taahhütname, formül A doğum belgesi, Formül B evlenme belgesi, formül C ölüm belgesi, vekaletname, boşanma kararları… Ankara Tercüme, Ankara Tercüme Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. noter yeminli tercümanları ile yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Noter Tasdikli Tercüme

Resmi makamlara verilecek belgelerinizin, noter yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmesi ve belgelerin noter tarafından onaylanmasıdır.Noterde yemin zaptı bulunan tercümanlar tarafından tercüme edilmesi zorunludur. Noter tasdikli tercüme yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir.Pasaport, Nüfus kayıt örneği, formül A doğum belgesi, formül B evlenme belgesi, formül C ölüm belgesi, Terhis Belgesi, Nüfus cüzdanı, Evlilik cüzdanı, Ehliyet, İkametgâh, Sabıka kaydı gibi belgelerin önce çevirisi daha sonra noterden onaylanması gerekir. Ankara Tercüme Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara noter tasdikli tercüme hizmeti vermektedir.

Deşifre Tercüme

Her türlü film, seminer, sunum, konferans, çok dilli toplantıların CD, DVD, Kaset, bilgisayar ortamında kaydedilmiş mp3, wave, mpeg gibi ses kayıtlarının ve görüntü dosyaları kayıtlarının Word ortamında deşifrelerin yapılmasıdır.

Ankara tercüme bürosu, Ankara deşifre çeviri hizmeti vermektedir.

Simultane Tercüme

Konferanslar, çok dilli toplantılarda tercih edilir. Simültane tercüme, eş zamanlı yapılan çeviridir. Simultane tercüman konuşmacının konuşmasını aynı anda dinleyicilere sözlü olarak hedef dilde tercüme eder.Mikrofon ve kulaklık olan bir çeviri kabininde bulunan simultane çevirmen, konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda çevirisi mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir.Konferans, seminer, çok dilli toplantılarda simültane çevirmenler 1 günde maksimum 5 saat görev yapar. Konuşmacının durumuna göre 15-20 dakikada bir değişim yaparlar.Ankara Tercüme, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara simultane tercüme hizmeti vermektedir.

Ardıl Tercüme (Sözlü Tercüme)

Ticari görüşme ve kısa toplantılar, iş yemekleri, iş anlaşmaları, iş gezileri, basın toplantıları gibi organizasyonlarda sözlü tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır.Tercümanın, konuşmacının sözünü bitirdiği anda konuşmaları hedef dilde dinleyicilere tercüme etmesidir.Ardıl tercüme, tercüman konuşmacının sözlerini dinler, bazı notlar alır, konuşmacının sözünü bitirdiğinde dinleyicilere hedef dilde aktarır. Kulaklık, özel kabin, mikrofon gibi özel donanıma gerek yoktur.Ankara Tercüme, Ankara sözlü (Ardıl) tercüme hizmeti vermektedir.

Refakat Hizmeti

Ticari veya turistik amacıyla yurtdışından gelen misafirlerinizin havaalanında karşılanması-uğurlanması karşılanması, şirkette toplantılar, geziler, fuarlar veya iş yemekleri sırasında dünya dillerinde sözlü tercümanlarımız ile refakat hizmeti sağlamaktayız.Ankara Tercüme Bürosu, Ankara refakat hizmeti vermektedir.

Akademik Tercüme

Diploma,  transkript,  araştırmalar, ÖSYM giriş belgesi,  sunumlar,  ÖSYM sonuç belgesi, makaleler, not çizelgesi, lisans, yüksek lisans, doktora tez, ödevler, cv, başarı belgesi,  ders notları, sunum belgeleri, doktora ve uzmanlık diplomaları, ders notları,  ödev, özetler, yurtdışı üniversite başvuru belgeleri, makale, araştırma notları ve akademik araştırma… gibi her türlü bilgi kaynakları üniversite öğretim görevlilerince tercümeleri yapılmaktadır.Ankara Tercüme, Ankara akademik tercüme hizmeti vermektedir.

Ticari Tercüme

Uluslararası sözleşmeler, akreditif sözleşmeleri, alım satım sözleşmesi, temsilcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, temsilcilik sözleşmesi, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, denizcilik sözleşmesi, kredi sözleşmesi, her türlü ticari dokümanlar, hissedar sözleşmesi, temsilcilik ve distribütörlük sözleşmeleri, bilanço, gelir-gider tabloları,  gizlilik sözleşmesi, finansal raporlar…gibi her türlü ticari belge ve yazışmaların tercümesini kapsamaktadır.Ankara Tercüme, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara tıbbi tercüme hizmeti vermektedir.

Gümrük Tercümesi

İhracat beyan onayı, gümrük belgeleri, menşei sertifikası, yetkilendirme belgesi, bitki sağlık sertifikası, ihracat sertifikası, kabul beyannamesi, kargo manifestosu, üretim ve serbest satış sertifikası, ticari fatura, ISO belgesi, gümrük beyannamesi, gıda üretim sertifikası, hata bildirim yazısı, içerik öğeleri sertifikası, satış sertifikası, imalatçı analiz belgesi, yeterlilik belgesi, CE belgesi…Ankara Tercüme Bürosu, Ankara gümrük tercümesi hizmeti vermektedir.

Hukuki Tercüme Mahkeme kararları, boşanma kararları, her türlü hukuki belgeler,  ihbarname, kanun ve yönetmelikler, hukuki makaleler, taahhütnameler, mahkeme kararları,  kanun ve yönetmelikler, hukuki beyannameler, ihtarname, hukuki yazışmalar, kanunlar, hukuki metinler,  yasal anlaşmalar, yurtdışı tebliğler, boşanma kararı, iş teklif ve sözleşmeleri, mevzuatlar, beyanlar, mahkeme kararları, protestolar, mahkeme tanık ifadeleri, hukuki yazışmalar, tebliğler… Avukat tercümanlarımız ile yapılan her tür hukuki belgelerin tercümesidir. Ankara Tercüme, Ankara hukuki tercüme hizmeti vermektedir.

Teknik Tercüme

 Otomotiv, otomasyon, enerji, tarım, gıda, bankacılık, denizcilik, telekomünikasyon, yazılım & donanım, bilgisayar, elektrik, elektronik, inşaat mühendisliği, haritacılık – kadastro tekstil, kimya, inşaat, mimarlık, üretim makineleri, tıp cihazları, hava ve kara taşıtları ve makineleri, çevre, makine mühendisliği, kimya sektörleri teknik belgelerin tercümelerini kapsar. Kalite güvence ve kalite yönetim sistemleri, ihale ve teknik şartnameler, güvenlik sistemleri, teknik servis eğitim kitapçıkları, kurulum dökümanları, teknik kitapçık, kullanım kılavuzu, her türlü teknik içerikli belge ve metinler, kullanım ve bakım kılavuzları, teknik eğitim kitapçıkları, patentler, teknik şartname, fizibilite raporları, ISO belgeleri, patent, bakım kılavuzu, deneyler, raporlar…Ankara Tercüme, Ankara teknik tercüme hizmeti vermektedir.

Sanatsal ve Edebi Tercüme

Sanatsal ve edebi eserlerin tercüme edilmesidir. Tiyatro, kitap, senaryo, felsefi metinler, şiir, tarihi turistik metinler, yöresel metinler ve ülke tanımları her türlü sanatsal ve edebi belgeler konusunda uzman tercümanlarımızca tercüme edilmektedir. Makale, şiir, roman, tiyatro, vb. edebi metin ve eserlerin tüm dillerde edebi tercüme hizmeti verilir. Ankara Tercüme, Ankara sanatsal ve edebi tercüme hizmeti vermektedir.

Tıbbi Tercüme

Hariciye, anestezi, dâhiliye, kardiyoloji, diş hekimliği, hematoloji, endokrinoloji, endoskop, göğüs hastalıkları, mikrobiyoloji, göz hastalıklar, halk sağlığı, ortopedi, patoloji klinik raporları, tıp ve eczacılık kuruluşları tanıtım metinleri, broşürler, tıp ve medikal cihazların kullanım ve bakım kılavuzları, Tıbbi Makaleler, tez, araştırma ve makaleler, ilaç patentleri, prospektüsler, her türlü tıbbi içerikli belge, medikal ürün lisans ve patentleri, doktor raporları…Ankara Tercüme, Ankara tıbbi tercüme hizmeti vermektedir. 

Tanıtım Tercümesi

Ürünlerin katalog, broşür, afiş, reklam, tanıtım ilan ve metinlerinizin tercümesidir. Ankara Tercüme Bürosu, İnfoyed Tercüme Ltd. Şti. Ankara tanıtım tercüme hizmeti vermektedir.

Medya Deşifre

Toplantı, Seminer, konferans vb. ortamlarda kaydedilen ses ve görüntüleriniz, film, belgesel kayıtlarınız Word ortamında tercüme edilmesidir. Ankara Tercüme, Ankara medya deşifre hizmeti vermektedir. Web Sitesi Tercüme

Web siteniz ile firmanızı tanıtabilir ve ürünlerinizi satmak istiyorsanız o ülkenin dilinde web sayfalarını yayınlamanız gerekir. Firmalar ürünlerini dünya pazarında müşterilerine satabilmeleri için web sayfalarını özellikle İngilizce yayınlanmasını tavsiye ederiz.

Ankara Tercüme, Ankara web sitesi tercüme hizmeti vermektedir.

Ankara Tercüme Fiyatları

*Size fiyat vermemiz için, şirketimize mail, whats up ile tercüme yapılacak belgeleri göndermeniz gerekir.

*100 sayfayı geçen belgelerde indirimler uygulanır.

Ankara tercüme fiyatları hedef dil 1000 karakter üzerinden hesaplanır. Alanında uzmanlaşmış yeminli tercümanlarımız ile tıbbi, teknik, hukuki, edebi, medikal, ticari, yeminli, noter onaylı tercümeleri kaliteden ödün vermeden, müşterilerimizin istediği zamanında teslim ederiz.

Ankara Tercüme Dilleri

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Yugoslavca, Yunanca, İsveççe, Rumca Latince, Katalanca, Korece, Flamanca, Çince, Farsça, Lehçe, Urduca, Slovence, Bulgurca, Romence, Fince, Azerice, Osmanlıca, Sırpça, Portekizce dillerinde tercüme hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Hizmetleri

Yeminli Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme

Sözlü Tercüme

Tıbbi Tercüme

Ticari Tercüme

Hukuki Tercüme

Teknik Tercüme

Refakat Hizmeti

Akademik Tercüme

Gümrük Tercümesi

Sanatsal ve Edebi Tercüme

Simultane Tercüme

Tanıtım Tercümesi

Medya Deşifre

Web Sitesi Tercüme