Tıbbi Tercüme

TIBBİ TERCÜME

Hızlı Menü

Tıp; insan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları tedavi etme, hastalıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlere verilen genel addır. Ayrıca tıp, verilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşan bir bilimdir.  Tıbba ait bölüm, branş ya da eğitimle ilgili bilgi birikimlerinin başka bir ülkenin diline çevrilmesine tıbbi tercüme denmektedir.
Doktorlar, karşılaştıkları nadir hastalıkları veya bazı hastalıklara karşı keşfettikleri yeni tedavi yöntemlerini hakemli dergilerde yayınlayarak tıp bilimine katkıda bulunurlar. İnsanlık için böylesine önemli çalışmaların tıp dünyasına duyurulabilmesi için tıbbi tercümenin yapılması çok önemlidir.Adli tıp raporu çevirisi, ameliyat raporu çevirisi, analiz raporları çevirisi, araştırma raporları çevirisi, tıbbi makaleler çevirisi, bilimsel raporlar çevirisi, doktor raporu çevirisi, hasta bilgileri çevirisi
hasta raporları çevirisi, epikriz raporu çevirisi, hastane raporu çevirisi, ilaç patentleri çevirisi, prospektüs çevirisi, ilaç tanıtımları çevirisi, klinik deney çevirisi, klinik rapor tıbbi çevirisi, kongre metinleri çevirisi,  patent başvuruları çevirisi, reçete çevirisi, sağlık raporu çevirisi, tahlil sonuçları çevirisi, tanı çevirisi, tıbbi tedavi çevirisi, tıbbî araç – gereç çevirisi, tıbbi kitaplar çevirisi, tıbbi kongre sunumu çevirisi, tıbbi uygulamalar çevirisi, tıbbi ürün broşür çevirisi, diş hekimliği ile ilgili tıbbi dokümanlar vs. tıbbi çeviri türleridir. Sıralanan bu çeviriler ve daha fazlası için Ankara Kızılay yeminli tercümanlık bürosu İnfoyed tercüme olarak üstün hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.

Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Embriyoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji, Mikrobiyoloji, Tıbbi biyoloji, Tıp tarihi ve etik, Tıp eğitimi, Onkoloji, Patoloji, Adli tıp, Çocuk ve ergen psikiyatrisi, Çocuk hastalıkları, Dermatoloji, Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Enfeksiyon hastalıkları, Göğüs hastalıkları, Halk sağlığı, Dahiliye, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer tıp, Radyasyon onkolojisi, Radyoloji, Psikiyatr, Genetik, Anesteziyoloji ve reanimasyon, Beyin ve sinir cerrahisi, Çocuk cerrahisi, Genel cerrahi, Göğüs cerrahisi, Göz hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak, burun, boğaz hastalıkları, Kalp ve Damar Cerahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, Üroloji, Tıbbi Patoloji, Diş Hekimliği, Veterinerlik tıp biliminin dallarıdır. Tabii ki tıbbı sadece bu kadarla sınırlamak imkansızdır. Bu branşlar dışında tıbbi eğitim, araştırma, tanı, tedavi, bakım vs. de tıbbın alanına girmektedir.

            Tıbbi akademik yazılar, tezler, kitaplar, dergiler, çeşitli araştırmalar ve çalışmalar, sağlıkla ilgili tanıtım metinleri, tıp makaleleri, bültenler, monografiler, kıyaslamalar, ders notları, slaytlar, internet siteleri, etkinlik belgeleri, kongreler, sempozyumlar, olgu sunumları gibi eğitim ve araştırma sonuçlarının tercüme edilmesinin nedeni; gelişen tıbbın nimetlerinden bütün dünyanın faydalanmasının istenmesidir, İnsan sağlığı söz konusu olduğunda tüm dünya tıp alanında bildiklerini paylaşmaktadır. Dolayısıyla tıbbi tercüme, sanıldığından daha da önemli bir tercüme türüdür.

Tıbbi tercüme yaptırmak için yeminli tercümanlık bürolarından tercüme hizmeti almak gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından çevrilen belge, yine tercüman tarafından imzalanır ve onaylanır. Böylece yeminli tıbbi tercüme hazırlanmış olur. Tıbbi çeviriler, insan sağlığıyla ilgili önemli belgeler olduğundan yazılanların doğruluğunun kanıtlanması ve hak kaybının yaşanmaması için hem asıl hem de çeviri belgeler noter tarafından birleştirilerek mühürlenir ve noter onaylı tıbbi tercüme yapılmış olur. Gerekmesi halinde son olarak kaymakamlık ya da valilikten apostil onayı alınır ve böylece apostil onaylı tıbbi tercüme de tamamlanmış olur. Dikkat ve özen gerektiren bütün bu işler için Ankara yeminli çeviri ofislerinden biri olan İnfoyed Tercüme olarak bu süreçte kaliteli hizmetlerimizle yanınızdayız.

Tıbbi tercüme fiyatları, tercüme edilecek dilin yaygın ya da az kullanımına, sayfa ve karakter sayısına, tercümenin aciliyetine ve teslimat seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Fiyat almak isterseniz sunulan iletişim seçeneklerinden biriyle yeminli Ankara Kızılay tercüme bürolarından olan İnfoyed Tercümeye ulaşılabilir ve bilgi alabilirsiniz.

             Ankara yeminli çeviri ofislerinden olan İnfoyed Tercüme; gerekli eğitimleri almış ve ilgili dillerle alakalı dil bilgisi kurallarına hakim, hedef dillerin kültürünü takip eden, araştırmacı ve yaptığı işi her zaman kontrol eden çalışanlarıyla hızlı, kaliteli, doğru ve geçerli bir çeviri hizmeti vermektedir. Ofisimize gelerek ya da belgenizi whatsapptan veya mail olarak göndererek online tercüme hizmeti de almanız mümkündür.